logo sv

Yliopiston almanakkatoimisto | Universitetets almanacksbyrå | University Almanac Office

I dag är det: 20.11.2017

Barnkonventionens dag

Vi firar:
Hjalmar, Pontus (svenska)
Jari, Jalmari (finska)
Grigori, Reijo, Riku (ortodoxa)
Jálbmár (samiska)

Kalendern 2017 >>

Login Form