logo sv

Yliopiston almanakkatoimisto | Universitetets almanacksbyrå | University Almanac Office

I dag är det: 17.7.2019

Vi firar:
Ossian (svenska)
Ossi, Ossian (finska)
Marina, Marketta, Maarit, Riitta, Arho (ortodoxa)
Ahkejuoksa (samiska)

Kalendern 2019 >>

Login Form