logo sv

Yliopiston almanakkatoimisto | Universitetets almanacksbyrå | University Almanac Office

I dag är det: 16.1.2018

Vi firar:
Gudmund, Germund (svenska)
Ilmari, Ilmo (finska)
Eira, Erja (ortodoxa)
Iđga, Ilbmar (samiska)

Kalendern 2018 >>

Login Form