logo sv

Yliopiston almanakkatoimisto | Universitetets almanacksbyrå | University Almanac Office

I dag är det: 18.3.2018

Marie bebådelsedag

Vi firar:
Edvard, Eddie (svenska)
Eetu, Edvard (finska)
Kirilä, Kiril (ortodoxa)
Eljes, Edo (samiska)

Kalendern 2018 >>

Login Form