logo sv

Julkaisut | Publikationer | Publications

Nya priser på Almanacksbyråns kalendermaterial

Almanacksbyrån inför nya priser på sina produkter 2015. För kunderna betyder det bland annat att antalet fakturor från Almanacksbyrån minskar.

”När vi tidigare i allmänhet skickade en räkning på halva summan för färdiga kalendermallar i samband med beställningen och en räkning för den resterande delen när kalendern publicerades i slutet av året, kommer vi från och med början av nästa år att fakturera för allt kalendermaterial redan i samband med beställningen.När kalendern har publicerats skickar vi en räkning för namnsdagsavgifterna som är bundna till upplagans storlek, och bara om storleken på upplagan avviker från den som meddelades i samband med beställningen”, berättar vd Minna Saarelma-Paukkala.

Också rabatterna som beviljas för kalendermaterial justeras.2015 får till exempel alla läroinrättningar 10 procent i rabatt på det kalendermaterial som de beställer.Kunder som beställer fler än en kalendermall för samma kalenderår, faktureras bara halva priset för den andra och följande kalendermallar.För kalendermallar som används flera gånger kommer det nu också att finnas tydligt graderade rabattprocenter.En betydelsefull nyhet är också att det för daglistan och månens faser finns ett enda baspris (som motsvarar det nuvarande listpriset för 500 ex), och att det tas ut en avgift som är bunden till upplagans storlek endast för användningen av namnlistorna.

”För många kunder betyder det i praktiken att priserna sjunker.Men en del måste förbereda sig på att alla specialrabatter som fanns tidigare inte längre kommer att beviljas.Målet för den nya prissättningen har inte varit att öka Almanacksbyråns inkomster, utan att förenkla och förenhetliga beställnings- och faktureringspraxis.Vi kommer att få mera tid för kundbetjäning och Almanacksbyråns andra uppgifter”, betonar Saarelma-Paukkala.

Priser och prissättningsprinciper för 2016 års kalendermaterial kommer att publiceras på Almanacksbyråns webbplats i januari 2015.

Login Form