logo sv

Julkaisut | Publikationer | Publications

Universitetsalmanackans intressanta historia

Från 1300-talet till våra dagar

Den gula eller blåa Universitetsalmanackan är en årlig bestseller med en upplaga på över 100 000 exemplar. Almanackan har getts ut i över trehundra år. Alla tidigare årgångar av almanackan har nu lagts ut på Internet för att allmänheten skall kunna ta del av dem.

Universitetsalmanackan har utkommit på finska sedan 1705 och på svenska sedan 1600-talet.

Almanacksbyrån vid Helsingfors universitet har färdigställt ett mångårigt projekt och lagt ut alla tillgängliga finskspråkiga almanackors kalenderbilagor på nätet. Forskare och allmänhet kan gå in i det virtuella almanacksarkivet och kontrollera data från tidigare årtionden och århundraden.

Almanackans hemsidor finns på adressen http://almanakka.helsinki.fi. De äldsta kalendrarna i arkivet består av almanackans föregångare, handskrivna sidor från 1300-talet, innan boktryckarkonsten ens var uppfunnen.

Jultidens bestseller

Under de mest framgångsrika åren trycktes Universitetsalmanackans olika versioner i drygt en halv miljon exemplar varje höst och blev därmed jultidens absoluta bestsellers i bokhandlarna.

Samhällsförändringar och konkurrensen på kalendermarknaden har gjort att upplagorna minskat, men fortfarande är Universitetsalmanackan den mest sålda enskilda kalendern. Universitetsalmanackan för 2006 har nyss anlänt till bokhandlar och kiosker.

Böndagstraditionen fortsätter

I den nya Universitetsalmanackan finns också 2006 års böndagar med. Böndagar har hållits i Finland redan i hundratals år. Böndagstraditionens framtid var emellertid i vågskålen för ett par år sedan när vårt land fick en ny religionsfrihetslag.

Kulturminister Tanja Karpela ansåg att böndagstraditionen borde bevaras, men riksdagen förkastade lagförslaget om böndagsplakatet.

Traditionen bröts dock inte, men valet av böndagar och böndagsplakatets beredning flyttades bort från statsmakten. Från och med år 2004 har beredningen av böndagarna skötts av Ekumeniska rådet i Finland i samråd med presidentens kansli.

"Bevarandet av böndagstraditionen fick ett starkt stöd av finländarna", konstaterar Ekumeniska rådets generalsekreterare Jan Edström, som berättar om böndagarnas historia i den nyligen utkomna Universitetsalmanackan. Enligt Edström är böndagarnas teman, såsom enhet och gemenskap, hem och familj, tacksamhet och fred, viktiga för alla trossamfund och sårar inte heller de religionslösa.

För mer information:

Böndagarna: Generalsekreterare Jan Edström, Ekumeniska rådet i Finland, tfn (09) 1802370, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Universitetsalmanackan: Helsingfors universitets almanacksbyrå, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Login Form