logo sv

Julkaisut | Publikationer | Publications

Minna Canth fick egen flaggdag

Helsingfors universitet har beslutat, att Minna Canths dag 19.3 från år 2007 införs som flaggdag i kalendern.

Framställan om den nya flaggdagen kom från inrikesministeriet, som redan i tre års tid har bestämt, att statens ämbetsverk och institutioner skall flagga den 19 mars för att hedra Minna Canths födelsedag och jämställdheten. Då flaggningen har fått ett positivt mottagande, föreslog inrikesministeriet åt Helsingfors universitets almanacksbyrå, att dagen skulle införas i kalendrarna.

Almanacksbyråns åsikt är, att Minna Canths dag passar väl in med almanackans övriga märkesdagar. Almanacksbyrån stod också i kontakt med Suomalaisuuden liitto, som vårdar sig om finländsk flaggningspraxis. Suomalaisuuden liitto hade inga invändningar mot införandet av Minna Canths dag.

Sålunda undertecknade Helsingfors universitets rektor ett beslut, att Minna Canths dag införs som flaggdag i universitetsalmanackan fr.o.m. årgång 2007.

I enlighet med rekommendation från Forskningscentralen för de inhemska språken blir den nya flaggdagens svenskspråkiga namn Minna Canth-dagen, jämställdhetsdagen.

Ytterligare information:

Universitetets almanacksbyrå, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Login Form