logo sv

Julkaisut | Publikationer | Publications

Universitetsalmanackan är årets mest sålda faktabok

Om den traditionella Universitetsalmanackan med sitt blågrå eller eller gula omslag räknades som en faktabok, skulle den varje år toppa försäljningsstatistiken med sin upplaga på över hundra tusen exemplar.

Finlands Förlagsförening gav förra vintern ut listan på de mest sålda faktaböckerna. Etta på listan var Otavas Sääpäiväkirja för 2007 med 97300 sålda exemplar och tvåa Guinness World Records 2007 från Sanoma Magazines som såldes i 57100 exemplar, något mer än den permanenta favoriten, Otavas Mitä-Missä-Milloin på tredje plats.

Finlands mest traditionsrika kalender, Universitetsalmanackan, överträffade alla bokfavoriterna i försäljningssiffror. Enligt almanackans förläggare Ajasto såldes kalendern för 2007 i klart fler än 120 000 exemplar.

Läs mer >>

Annonserna piggade upp almanackan för hundra år sedan

Numera strömmar det reklam från alla håll. Annat var det för hundra år sedan. Då kunde det vara så, att de enda annonser man såg i stugorna på landsbygden var de som fanns i den till julen nyinköpta almanackan.

De finländska almanackornas historia går flera hundra år tillbaka i tiden och det fanns en tid då almanackan med sitt gula omslag nådde nästan varje hem.

Annonserna dök upp i den finländska almanackan i början av 1890-talet och stannade där i över åttio år. Dags-, vecko- och månadstidningar erövrade under 1900-talet almanackans position som annonsförmedlare och år 1975 förekom det för sista gången annonser i almanackan.

Läs mer >>

Minna Canth fick egen flaggdag

Helsingfors universitet har beslutat, att Minna Canths dag 19.3 från år 2007 införs som flaggdag i kalendern.

Framställan om den nya flaggdagen kom från inrikesministeriet, som redan i tre års tid har bestämt, att statens ämbetsverk och institutioner skall flagga den 19 mars för att hedra Minna Canths födelsedag och jämställdheten. Då flaggningen har fått ett positivt mottagande, föreslog inrikesministeriet åt Helsingfors universitets almanacksbyrå, att dagen skulle införas i kalendrarna.

Läs mer >>

Universitetsalmanackans intressanta historia

Från 1300-talet till våra dagar

Den gula eller blåa Universitetsalmanackan är en årlig bestseller med en upplaga på över 100 000 exemplar. Almanackan har getts ut i över trehundra år. Alla tidigare årgångar av almanackan har nu lagts ut på Internet för att allmänheten skall kunna ta del av dem.

Universitetsalmanackan har utkommit på finska sedan 1705 och på svenska sedan 1600-talet.

Almanacksbyrån vid Helsingfors universitet har färdigställt ett mångårigt projekt och lagt ut alla tillgängliga finskspråkiga almanackors kalenderbilagor på nätet. Forskare och allmänhet kan gå in i det virtuella almanacksarkivet och kontrollera data från tidigare årtionden och århundraden.

Läs mer >>

Login Form