logo sv

Julkaisut | Publikationer | Publications

Finska naturens dag och Miina Sillanpää-dagen, medborgarinflytandes dag införs i kalendern som flaggdagar 2023

År 2023 införs två nya vedertagna flaggdagar i den finländska kalendern: finska naturens dag, som firas den sista lördagen i augusti, och Miina Sillanpää-dagen, medborgarinflytandes dag, som firas den 1oktober. Båda är för närvarande så kallade rekommenderade flaggdagar. 

– Frivilligorganisationernas värdefulla arbete och medborgarinflytandet ingår som en fast del i det finländska samhället. Den finska naturen är också en viktig del av vår vardag och den har vi alltid uppskattat stort. Som minister med ansvar för flaggningen har jag glädjen att berätta att dessa frågor får etablerade flaggdagar i kalendern 2023, eftersom de har funnit sin plats i finländarnas hjärtan och flaggningspraxis, konstaterar inrikesminister Maria Ohisalo

Efter reformen har den finländska kalendern sju officiella flaggdagar som nämns i flaggningsförordningen och femton vedertagna flaggdagar.

Finska naturens dag, sista lördagen i augusti

Finska naturens dag har firats sedan 2013. Dagen infördes i kalendern 2020, men då utan flaggbild, eftersom flaggningen ännu inte hade etablerats. Redan 2016 föreslog Finlands miljöcentral, Finlands naturskyddsförbund, Forststyrelsen och Biologi- och geografilärarnas förbund att märkesdagen ska föras in i kalendern. 

Inrikesministeriet rekommenderade en allmän flaggning på finska naturens dag första gången  under jubileumsåret för Finlands självständighet 2017. Eftersom inrikesministeriet redan i fem år har rekommenderat flaggning denna dag, beslutade Helsingfors universitets almanacksbyrå att lägga till en flaggbild för dagen från och med kalenderåret 2023.

Miina Sillanpää-dagen, medborgarinflytandes dag den 1 oktober

Inrikesministeriet har sedan 2016 rekommenderat flaggning på Miina Sillanpää-dagen, medborgarinflytandes dag den 1 oktober. Syftet med dagen är att minnas Miina Sillanpääs livsverk och lyfta fram betydelsen av medborgarinflytandet i samhället. 

Eftersom Sillanpääs födelsedag, den 4 juni, är dagen för försvarets fanfest, blev flaggdagen den 1 oktober, då riksdagsordningen och vallagen  trädde i kraft i Storfurstendömet Finland 1906. 

Miina Sillanpää-dagen firas i Finland också som organisationernas dag. Dagen införs i kalendern som flaggdag 2023.

Ytterligare information:

Inrikesministeriet: Aino Tuovinen, specialplanerare, tfn 0295 488 317, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Helsingfors universitets almanacksbyrå: Minna Saarelma-Paukkala, direktör, tfn 02941 22947, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Finska naturens dag: Päivi Rosqvist, kommunikationschef, Forststyrelsen, Naturtjänster, tfn 0400 425666, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Miina Sillanpää-dagen: Virpi Dufva, ordförande, Miina Sillanpään Seura, tfn 050 3654664, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Läs mer: https://intermin.fi/sv/-/finska-naturens-dag-och-miina-sillanpaa-dagen-medborgarinflytandes-dag-infors-i-kalendern-som-flaggdagar-2023

Yliopiston almanakka 2016 nu också som app

2016 publiceras den traditionella Yliopiston almanakka också som app (på finska). Almanacksappen har skapats av Mobile Means. Företaget har haft en kalenderapp på marknaden sedan 2013, men från och med 2016 har samarbetet med Universitetets almanacksbyrå utökats och man har ytterligare utvecklat innehållet.

Läs mer >>

Yliopiston almanakka 2016 och Universitetsalmanackan 2016 har publicerats

Traditionella Universitetsalmanackan / Yliopiston almanakka är favoritalmanackan som har utkommit sedan 1608 (på svenska) och 1705 (på finska). Både den gula finska och den blå svenska almanackan är i fickformat (A6). Den finska upplagan ges också ut i ett större format (A4) med större text.

Universitetsalmanackan har från början också innehållit aktuella artiklar av experter på området. I 2016 års almanacka handlar artikeln om den varierande dagslängden och årstiderna i Finland och hur de påverkar vår hälsa. Timo Partonen, forskarprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd, skriver bland annat om hur våra matvanor växlar med årstiderna, hur ljuset, temperaturen och åldern påverkar vår sömn och på vilket sätt den långa, mörka vintern påverkar hjärtat.

Läs mer >>

Ny förläggare för Universitetsalmanackan

Den traditionella Universitetsalmanackan har hört till inventarierna i många hem redan i flera generationer.Utgivare av kalendern är Helsingfors universitet och förläggare från och med 2016 års upplaga är Kustannusosakeyhtiö Otava. Universitetsalmanackan 2016 utkommer i augusti 2015 på både svenska och finska (Yliopiston almanakka).

”Vi är glada över samarbetet och över att vi har fått den här anrika publikationen med i vårt utgivningsprogram”, konstaterar Otavas chef för facklitteratur Eeva Reenpää.

”Vi har undertecknat ett förlagsavtal med Otava om almanackorna för åren 2016–2020. Tidigare var Ajasto Paperproducts Oy förläggare”, berättar direktören för universitetets almanacksbyrå Minna Saarelma-Paukkala.

Läs mer >>

Almanacksbyrån har öppet också vid årsskiftet

Almanacksbyrån har öppet alla vardagar kl. 9–15, också kring jul och nyår. Byrån är stängd endast 24–26.12, 1.1 och 6.1. Det är ändå bra att beställa kalendermaterial i god tid, för kring jul och nyår kan det ta lite längre tid än vanligt för oss att leverera material.

Almanacksbyrån önskar sina kunder och samarbetspartner en fridfull jul och ett gott kalenderår 2015!

Telefon (vardagar kl. 9–15):

02941 22942 (beställningar, frågor om kalendrar och tideräkning)
02941 22947 (namnfrågor)

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nya priser på Almanacksbyråns kalendermaterial

Almanacksbyrån inför nya priser på sina produkter 2015. För kunderna betyder det bland annat att antalet fakturor från Almanacksbyrån minskar.

”När vi tidigare i allmänhet skickade en räkning på halva summan för färdiga kalendermallar i samband med beställningen och en räkning för den resterande delen när kalendern publicerades i slutet av året, kommer vi från och med början av nästa år att fakturera för allt kalendermaterial redan i samband med beställningen.När kalendern har publicerats skickar vi en räkning för namnsdagsavgifterna som är bundna till upplagans storlek, och bara om storleken på upplagan avviker från den som meddelades i samband med beställningen”, berättar vd Minna Saarelma-Paukkala.

Läs mer >>

Över 14 miljoner kalendrar publicerades 2013

Antalet publicerade kalendrar var år 2013 igen över 14 miljoner. Denna upplysning framgår av den upplageinformation som Helsingfors universitets almanacksbyrå fått från kalenderförlagen. Bland de kalendrar som publicerats under året finns såväl fick- och bordskalendrar som bildkalendrar tryckta på t.ex. musmattor.

"Den mängd fick- och bordskalendrar som trycks har minskat under de senaste åren på grund av att elektroniska kalendrar har blivt mer allmänna. Däremot har olika slags bildkalendrar varit överraskande populära", säger Almanacksbyråns chef Minna Saarelma-Paukkala.

Läs mer >>

Namnforskare utsågs till chef för almanacksbyrån

Docent Minna Saarelma-Paukkala har valts till ny chef för Helsingfors universitets almanacksbyrå. Den nuvarande chefen, professor Heikki Oja, går i pension vid årsskiftet.

Saarelma-Paukkala är docent i namnforskning vid Helsingfors universitet och har redan under två år värnat om namnförrådet i landets kalendrar, ett uppdrag hon övertog av professor Eero Kiviniemi.

Saarelma-Paukkala flyttar till almanacksbyrån från Finska Missionssällskapet, där hon sedan början av 2000-talet fungerat som förlagschef. Saarelma-Paukkala tillträder också som verkställande direktör för almanacksbyråns moderbolag, Helsingin yliopiston Kehityspalvelut Oy.

Läs mer >>

Romernas nationaldag kommer in i kalendrarna

Helsingfors universitets almanacksbyrå har infört romernas nationaldag den 8.4 i almanackan från och med årgång 2014.

Datumet den 8.4 har sitt ursprung år 1971, då den första internationella romska kongressen hölls i London och en egen romsk flagga blev antagen. Från år 1990 har kongressens öppningsdag firats som romernas nationaldag.

"Romerna är en etablerad minoritet i Finland och den romska kulturen har varit en viktig del av Finlands nationella kultur under flera hundra år", noterar professor Hanna Snellman vid Helsingfors universitet. "I jämlikhetens namn är också romerna förtjänta av en egen dag i almanackan."

Läs mer >>

Universitetsalmanackan överlevde kalenderstormen

Under förra våren fruktade man vid Helsingfors universitet ett tag att den traditionella folkalmanackan inte alls skulle kunna komma ut. Almanackans förläggare Ajasto Osakeyhtiö hade dykt ner i en djup skuldsanering, den nybyggda kalenderfabriken i Estland hade sökts i konkurs och avtalen för almanackan var helt öppna.

Senast almanackan inte hade kommit ut var på 1710-talet under stora ofreden, då ryska trupper hade besatt Finland och redan ryckte fram på den svenska sidan.

Man lyckades dock komma ut ur krisen. Under slutet av våren grundades på ruinerna av det gamla Ajasto med hjälp av en ny tysk ägare företaget Ajasto Paperproducts Oy, och efter segslitna förhandlingar uppnåddes i juni ett avtal också för Universitetsalmanackans del.

Läs mer >>

Login Form