logo sv

Almanacksbyrån betjänar också på sommaren

Almanacksbyrån betjänar allmänheten och media hela sommaren.Under de lugna sommarmånaderna passar det ypperligt att göra upp kalendrar.Leveranstiden för kalendermaterialet kan dock vara något längre än vanligt.

Kontakta oss på adressen almanakka@helsinki eller ring 02941 22942 vardagar kl. 9–15.

Vi önskar våra kunder och samarbetspartner en skön och avkopplande sommar!

Broschyren Vi gör en kalender 2015 har kommit ut

Almanacksbyråns broschyr Vi gör en kalender för år 2015 har kommit ut. Det betyder att allt material för 2015 är klart och kan beställas. Våren är en utmärkt tid för att planera kalendrar, och det lönar sig att beställa kalendermaterial i god tid, för på hösten kan det vara längre leveranstider. Bekanta dig med hur man i detalj gör en kalender på vår hemsida, avsnittet Gör en kalender. På webbsidorna finns det också pdf-mallar av de kalendrar som finns i broschyren.

Läs: Vi gör en kalender för år 2015

Förnyad webbplats

Almanacksbyråns webbplats har förnyats – välkommen!

Sidorna publiceras först på finska. Den svenska och den engelska versionen publiceras under våren 2014.

I Almanacksbyråns blogg handlar inläggen om intressanta frågor från kalendervärlden. Bloggen skrivs av medarbetarna vid Almanacksbyrån och andra experter på kalendrar.

Vi har strävat efter att webbplatsen ska vara tydlig och lätt att använda. Vi tar gärna emot respons på webbplatsen via formuläret på sidan "kontakta oss".

Flaggning på barnkonventionens dag 20.11.2013

Inrikesministeriet uppmanar statens ämbetsverk och inrättningar att flagga på barnkonventionens dag, som infaller onsdagen den 20 november. Ministeriet rekommenderar också allmän flaggning på denna dag.

Barnkonventionens dag förs tillsvidare inte in som flaggdag i kalendrarna. Dagen förs in som flaggdag först efter att man under flera år samlat in och analyserat erfarenheter av och respons på flaggningen.

Tilläggsinformation:

Inrikesministeriets pressmeddelande 1.10.2013: Inrikesminister Räsänen: Flaggning med anledning av Barnkonventionens dag 20.11

Om högtider och flaggdagar på Almanacksbyråns webbplats

 

Nytt namn på almanacksbyråns moderbolag

Ända sedan Helsingfors universitets almanacksbyrå grundades år 1994 har universitetets koncernbolag Helsingin yliopiston Kehityspalvelut Oy fungerat som dess moderbolag. Nu har moderbolaget bytt namn till Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut Oy.

"Det nya namnet motsvarar bättre den verksamhet bolaget har i dag. Till verksamheten hör att att ge kalenderinformation och att driva universitetets almanacksföretag", säger Almanacksbyråns chef Minna Saarelma-Paukkala. Hon är också vd för moderbolaget.

Aktiebolaget Helsingin yliopiston Kehityspalvelut Oy grundades i början av 1980-talet för att utveckla universitetets företagsverksamhet. Eftersom bolagets övriga verksamhet under årens lopp har utlokaliserats ansågs namnbytet vara nödvändigt.

Login Form