logo sv

Julkaisut | Publikationer | Publications

Den finlandssvenska namnsdagskalendern i nya händer

Efter mer än 20 år som namnsdagsansvarig ger professor emerita Marianne Blomqvist nu över ansvaret för den finlandssvenska namnlängden till filosofie doktor Leila Mattfolk.

Leila Mattfolk är namnvårdare på svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken i Helsingfors. Hon ger råd och rekommendationer i frågor som rör såväl ortnamn och personnamn som andra typer av namn till både privatpersoner, medier och myndigheter.

”Namn ska upprätthålla traditioner och följa dagens rättskrivningsnormer och de får inte vara lagstridiga”, säger Mattfolk

Leila Mattfolk är som sakkunnig på finlandssvenskarnas namn medlem i justitieministeriets namnnämnd som ger utlåtanden till myndigheterna i ärenden som rör efternamn och förnamn. Nu kommer hon också att få planera den finlandssvenska namnsdagslängden. Den namnsdagsreform som träder i kraft 2015 är redan gjord, men nästa reform väntar år 2020.

”Det är spännande och mycket intressant att få ta över det viktiga arbete som Marianne Blomqvist har gjort för de finlandssvenska förnamnen. Samtidigt är det en väldigt ansvarsfull uppgift”, konstaterar Mattfolk.

Leila Mattfolk kommer ursprungligen från Närpes och bor nu i Sibbo tillsammans med sin man och deras dotter Hedda. Hon disputerade 2011 vid Helsingfors universitet på en avhandling om finlandssvenskarnas åsikter om och attityder till engelskans påverkan på dagens svenska.

Mera information:

Filosofie doktor Leila Mattfolk, 040 701 6165, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Universitetets almanacksbyrå, 09 1912 2942, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

LeilaMattfolk low

Ladda ner bilden: 1652 x 2272 px283 x 412 px
(Bild: Onerva Ollila)

Login Form