logo sv

Julkaisut | Publikationer | Publications

Psalmböckernas glömda kalendrar nu på webben

För en användare av den nutida psalmboken kan det komma som en överraskning, att det under gångna sekler i början av psalmboken alltid fanns en kalenderdel. Där kunde man i kyrkbänken sitta och stava sig till helgonens namn, om prästens predikan kändes alltför lång.

Psalmböckernas kalenderdelar har nu gjorts tillgängliga på webben på Helsingfors universitets almanacksbyrås sidor (http://almanakka.helsinki.fi). Där finns kalenderdelen från de första psalmböckerna i början av 1600-talet, ända till den sista psalmboken där en kalenderdel fanns med, år 1888.

Under gångna sekler utkom bara två slags kalendrar i vårt land , berättar professor Heikki Oja från Universitetets almanacksbyrå. Psalmböckerna hade sina egna kalenderdelar och därtill utgavs en almanacka för varje enskilt år, samma välkända folkalmanacka som numera ges ut under titeln Universitetsalmanackan.

I almanacksarkivet har samtidigt införts listor över samtliga namn som har förekommit i våra almanackor och kalendrar. Tidigare hade vi ställt samman namnlistor från de finsk- och svenskspråkiga almanackorna från 1700-talet till nutiden. Nu har vi fått listor också från psalmböcker och missaler ända från 1200-talet , berättar Oja.

I de gamla kalendrarna har man hittat spännande namn, som inte alla finns med ens i moderna namnförteckningar. Där kan man säkert hitta ett ovanligt namn för sitt barn , säger Oja med ett skratt. Och varje namn har redan en namnsdag, något som kan vara svårare med nya namn.

Materialet av namn har också utgjort grunden för en populärt skriven bok, Suomen kansan pyhimyskalenteri (Finska folkets helgonkalender), som har utkommit denna höst på förlaget Kirjapaja.

Ytterligare information:

Helsingfors universitets almanacksbyrå, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Login Form