logo sv

Julkaisut | Publikationer | Publications

Netta och Kasperi ökar kraftigt

Nya namnsdagar och nya favoritnamn

Kalendrar för år 2005 börjar nu finnas ute i handeln. I dem ingår de nya förnamn som Helsingfors universitet redan för ett år sedan beslöt att ta in i sina namnlängder: 14 i den finska, 25 i den finlandssvenska. Inget namn stryks den här gången.

I Universitetets namnsdagsalmanacka, som nyss kommit av trycket, presenteras en översikt över det finska namnförrådets utveckling för hela den tid det givits ut finska almanackor. "Då den första finska almanackan publicerades för jämnt 300 år sedan, hade omkring 290 dagar försetts med namn", berättar professor Eero Kiviniemi, som svarar för den finska namnlängden. Av namnen var tre fjärdedelar hämtade ur den katolska tidens helgonkalendrar, och av den återstående fjärdedelen bestod flertalet av namn på bibliska gestalter. Under de gångna 300 åren har namnförrådet i kalendrarna avsevärt förnyats. I den finska almanackan finns för närvarande 795 förnamn och sedan 1984 har kvinnonamnen varit i flertal. "År 2005 blir det sju nya både mans- och kvinnonamn", säger Kiviniemi.

Nya namn plockar dagens föräldrar såväl ur den traditionella finska namnskatten som ur främmande språk. Ofta fungerar teveserier, böcker, idrotts- och popstjärnor som inspirationskällor.

Ella och Niko finska favoritnamn

I Universitetets namnsdagsalmanacka ingår också den definitiva listan över de populäraste förnamnen givna under år 2003. Befolkningsregistret publicerade en preliminär lista redan vid årets början. Den här gången medförde en kontrollräkning inga ändringar i rangordningen bland namnen i topp. De vanligaste förstanamnen som gavs åt finska flickor 2003 var Ella, Emma och Anni. Bland namn som snabbt ökar i popularitet märks t.ex. Netta, Nella, Vilja och Juulia, vilka i jämförelse med fjolårets rangordningar klättrat mer än 30 pinnhål uppåt.

De vanligaste förstanamnen bland nyfödda finska pojkar 2003 var Niko, Eetu och Juho. Till de snabbaste klättrarna bland de 100-i-topp var Luka, Kasperi, Eeli och Jonne.

Emma och Robin finlandssvenska favoritnamn

Finlandssvenska föräldrar favoriserade år 2003 i sin tur namnen Emma, Emilia och Ida respektive Robin, Emil och William. Till de namn som klättrade snabbt upp på modestegen hör Jennifer, Tilde och Tilda. Bland pojknamnen är t.ex. Tobias, Valter och David starkt på kommande.

"Den första finländska namnlängden kan sägas ha kommit ut i tryck år 1608 och ingick i astronomen och astrologen Sigfrid Aronus Forsius' almanacka", berättar professor Marianne Blomqvist, som ser över den finlandssvenska namnlängden. Forsius försökte i sin första utgåva införa folkliga former av de gamla helgonnamnen. Men det var tydligen en för radikal ändring, för i de senare utgåvorna återgick han till de latinska och grekiska formerna. Anders blev på nytt Andreas, Mårthen Martinus, Barbro Barbara, Malin Maria Magdalena osv.

Många av namnen i Forsius' almanackor finns fortfarande kvar, om än språkdräkten i dag i vissa fall är en annan. "I den finlandssvenska namnlängden för år 2005 tas det in 16 nya eller nygamla kvinnonamn och 9 mansnamn", nämner Blomqvist.

Jere och Sunna samiska namnfavoriter

I Universitetets namnsdagsalmanacka har det sedan 1997 också ingått en samisk namnlängd. "Bruket av samiska namn och namnformer började öka i början av 2000-talet", berättar översättaren vid Sametinget Ánne Nuorgam. Sedan 1990 har den demografiska databasen accepterat också samiska specialtecken.

Åren 1990-2002 antecknades samiska som modersmål för 239 nyfödda barn. De mest omtyckta förstanamnen bland samiska pojkar var Jere, Áilu, Johan och Matias och bland samiska flickor Sunna, Inka, Laura och Maria.

Helsingfors universitets lista över de populäraste förstanamnen 2003:

Finska flickor:
Ella
Emma
Anni
Siiri
Venla
Sara
Nea
Iida
Viivi
Veera
Finska
pojkar:
Niko
Eetu
Juho
Veeti
Leevi
Lauri
Joona
Aleksi
Ville
Arttu
Finlandssvenska
flickor:

Emma
Emilia
Ida
Amanda
Julia
Matilda
Sofia
Elin
Wilma
Ellen
Finlandssvenska
pojkar:

Robin
Emil
William
Anton
Axel
Oscar
Elias
Rasmus
Daniel
Alex
Källa: Universitetets namnsdagsalmancka 2005 / Befolkningsregistercentralen

Nya förnamn i 2005 års almanackor - namn som presenterades redan i oktober 2003

De nya namnen i den finska namnlängden: Alisa, Eeli, Eerik, Jimi, Janna, Miko, Moona, Neea, Netta, Nina, Oliver, Pihla, Veikka, Veeti

De nya namnen i den finlandssvenska namnlängden: Bernice, Bettina, Denise, Eirik, Emelie, Eugenia, Felicia, Fransiska, Hampus, Hannes, Ingalill, Katrina, Kevin, Lillemor, Lorentz, Lukas, Madeleine, Marie, Moa, Raul, Rosita, Sofie, Ted, Tim, Vivian

Närmare information:

Universitetets almanacksbyrå, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Översättare Ánne Nuorgam, Sametinget, tfn 040 534 3316, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Login Form