logo sv

Julkaisut | Publikationer | Publications

I kalendern 2020 införs nya märkesdagar och nya namn

Den finländska kalendern förnyas igen år 2020. Kalendern får en ny flaggdag och en ny märkesdag utan flaggbild. Dessutom får den finska namnsdagskalendern 35 nya namn och den finlandssvenska 38 nya namn. 

Namnsdagsrevisionen genomfördes utgående från namn som den nulevande befolkningen har

För upprätthållandet av namnsdagskalendrarna svarar Helsingfors universitet som har upphovsrätt till dem. För revisionen 2020 svarar docent Minna Saarelma-Paukkala och filosofie doktor Leila Mattfolk

- Revisionen 2020 har nu för första gången utarbetats utgående från namnbeståndet hos den befolkning som levde i mars 2018, för att så många finländska medborgare som möjligt ska hitta sitt eget förnamn i kalendern, säger Minna Saarelma-Paukkala.

Från 1990-talet har namnsdagskalendrarna förnyats vart femte år. I de föregående revisionerna, åren 2010 och 2015, granskades de förnamn som getts under de 50 år som föregick revisionen.  

Finska namnsdagar 2020

Ett grundvillkor för att intas i kalendern är att namnet förekommer som förstanamn hos minst 500 finskspråkiga finländska medborgare enligt situationen i mars 2018. Förnyelsen ger 35 nya namn i kalendern. Sammanlagt bärs de som förstanamn av över 22 500 finskspråkiga finländare. 

- Bland de nya namnen finns många förnamn av internationellt ursprung, som till exempel Adele och Daniela eller Nikolas och Teo. De är kända namn även i andra delar av Europa. Även finska smeknamnsformer av gamla kalendernamn finns med, såsom Iita (< Iida) eller Venni (< Verneri), berättar Saarelma-Paukkala.

Inte ett enda nytt finskspråkigt namn har tagits med i kalendern i den här revisionen - till skillnad från år 2015, då Taika och Sisu fick namnsdagar. På 2000-talet har också namngivningen bland finländarna blivit mer internationell. Man har hittat nya namn också utanför Europa. Namnet Neela med indisk härstamning kommer nu exempelvis med i kalendern.

Nya kvinnonamn (20): Adele, Aida, Bertta, Cecilia, Daniela, Elle, Erin, Fiona, Iita, Inna, Jasmiina, Lila, Luna, Malla, Meea, Minka, Minni, Neela, Selina, Unna

Nya mansnamn (15): Andreas, Edvin, Elia, Eliel, Felix, Niila, Nikolas, Oskar, Oula, Petja, Petrus, Rene, Teo, Venni, Viktor

Finlandssvenska namnsdagar 2020

I kalendern godkändes namn som minst 50 svenskspråkiga finländska medborgare bar som förstanamn i mars 2018. Ett tilläggsvillkor var att över hälften av dem ska vara födda efter år 1970. I kalendern införs nu 38 nya namn. 

"Det är svårt att hitta ett generellt mönster i de namn som förs in. En del är förväntade med tanke på de senaste årens mest frekventa namn på nyfödda barn, som t.ex. JuniNoomiColinLeon och Milo. Att vi tar intryck från den engelskspråkiga världen kan man också se i namnen. Förutom några av de ovan nämnda finns bl.a. LilyCharlieMorgan och Ron på listan över de namn som förs in. Namn med bakgrund i andra språk finns också, som StephanieLeonaRamona och Tanja. De nya nordiska namnformerna är få, men Meja och Lova kan betraktas som anpassade namnformer som uppstått inom svenskt namnbruk." - skriver Leila Mattfolk i sin artikel i Universitets namnsdagsalmanacka 2019.

Nya kvinnonamn (25): Amelia, Annina, Ava, Carla, Caroline, Celina, Charlotte, Christine, Claudia, Emmy, Juni, Leona, Lia, Lily, Lova, Meja, Naomi, Nicolina, Noomi, Nova, Ramona, Silja, Stephanie, Tanja, Thelma

Nya mansnamn (13): Charlie, Colin, Jack, Jasper, Leon, Levi, Malte, Melker, Milo, Mio, Morgan, Neo, Ron 

Nya märkesdagar år 2020

Barnkonventionens dag 20.11.

Barnkonventionens dag 20.11. får en flaggbild, vilket innebär att den nu har ansetts vara en etablerad flaggdag.

Inrikesministeriet har sedan år 2013 rekommenderat allmän flaggning på barnkonventionens dag. Datumet 20.11. hänvisar till den dag då FN:s konvention om barnets rättigheter antogs åren 1959 och 1989. Anteckningen ”barnkonventionens dag” har funnits i den finländska kalendern på denna dag sedan år 2002, men utan flaggbild. Eftersom det nu har ansetts att flaggning har etablerats på dagen, fattades beslut om att införa flaggbild från år 2020.

Finska naturens dag, den sista lördagen i augusti

Finska naturens dag införs den sista lördagen i augusti, utan flaggbild. 

Finska naturens dag har firats sedan år 2013. Våren 2016 inlämnade Finlands miljöcentral SYKE, Finlands naturskyddsförbund, Forststyrelsen samt Biologi- och geografilärarnas förbund en ansökan till Helsingfors universitet om att Finska naturens dag skulle införas som flaggdag i kalendern.

Finland är troligen det enda landet i världen som har allmän flaggning för naturen. Det skedde på rekommendation av inrikesministeriet första gången under självständighetens jubileumsår 2017 och igen detta år.  

- Styrelsen för universitets almanacksbyrå ansåg att temat är viktigt och att det förenar alla finländare. En sådan kalenderdag förstärker också bilden av Finland som ett land som uppskattar miljövärden. Eftersom flaggningsrekommendationen har getts bara två år i följd, kunde dagen inte ännu införas som en etablerad flaggdag i kalendern. Därför intas den i kalendern år 2020 utan flaggbild, berättar Minna Saarelma-Paukkala.

 

Nya märkesdagar infördes i kalendern senaste gång år 2014. Då blev 8 april romernas nationaldag, utan flaggbild. År 2011 infördes som ny flaggdag Jean Sibeliusdagen, den finländska musikens dag 8 december och år 2010 infördes företagardagen utan flaggbild.

Kalenderförnyelsen 2020 offentliggjordes i Tankehörnan 29.8.2018. Här finns en inspelning från tillfället https://www.helsinki.fi/fi/ajankohtaista/unitube

Mer info:

Minna Saarelma-Paukkala, direktör för universitets almanacksbyrå, docent i namnforskning, 02941 22947 / 02941 22942, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Filosofie doktor Leila Mattfolk, 040 701 6165, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nya namn och märkesdagar i kalendern för år 2020 – tillställningen kommer att sändas ut på nätet

Välkommen till en för alla öppen tillställning i Tankeförnan, Tiedekulma, i Helsingfors, Universitetsgatan 4, onsdagen den 29 augusti klockan 14.00-16.00 då den förnyade kalendern för år 2020 presenteras!

Den förnyade kalendern innehåller en ny flaggdag och en märkesdag utan flaggbild. Den finska namnsdagskalendern för 2020 ska få 35 nya namn och den finlandssvenska 38 nya namn.

Universitetets namnsdagsexperter docent Minna Saarelma-Paukkala och fil. dr. Leila Mattfolk berättar under eftermiddagen 29.8 om vilka namn som intas i kalender och varför. Likaså gästas tillställningen av representanter för statsförvaltningen och föreningsvärlden.

Tillställningen i Tankehörnan kommer att sändas ut på nätet, länken här: https://www.helsinki.fi/sv/aktuellt/unitube

Mer info fås av Leila Mattfolk, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Minna Meriläinen-Tenhu, @MinnaMeriTenhu, 050 415 0316, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Universitetets namnsdagsalmanacka 2015 har utkommit

Yliopiston nimipäiväalmanakka 2015 – Universitetets namnsdagsalmanacka 2015 – Universitehta nammabeaivealmmenáhkki 2015

Universitetets namnsdagsalmanacka 2015 har utkommit och finns till salu i Unigrafias nätbutik.Namnsdagsalmanackan är en verklig guldgruva för alla namnintresserade.

Läs mer >>

Den finlandssvenska namnsdagskalendern i nya händer

Efter mer än 20 år som namnsdagsansvarig ger professor emerita Marianne Blomqvist nu över ansvaret för den finlandssvenska namnlängden till filosofie doktor Leila Mattfolk.

Leila Mattfolk är namnvårdare på svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken i Helsingfors. Hon ger råd och rekommendationer i frågor som rör såväl ortnamn och personnamn som andra typer av namn till både privatpersoner, medier och myndigheter.

Läs mer >>

Nya namn i kalendern 2015

I almanackan för år 2015 kommer det att ingå tiotals nya namn. I den finska namnlängden intas 39 nya namn, i den finlandssvenska 57.

Helsingfors universitet ser numera över namnlängderna vart femte år. Revideringen för år 2015 har utarbetats av docent Minna Saarelma-Paukkala och professor emerita Marianne Blomqvist.

I almanackans finska namnlängd har revideraren den här gången tagit in namn som getts minst 500 barn som förstanamn under de 50 år som föregått revideringen, dvs. efter år 1965.

Läs mer >>

Psalmböckernas glömda kalendrar nu på webben

För en användare av den nutida psalmboken kan det komma som en överraskning, att det under gångna sekler i början av psalmboken alltid fanns en kalenderdel. Där kunde man i kyrkbänken sitta och stava sig till helgonens namn, om prästens predikan kändes alltför lång.

Psalmböckernas kalenderdelar har nu gjorts tillgängliga på webben på Helsingfors universitets almanacksbyrås sidor (http://almanakka.helsinki.fi). Där finns kalenderdelen från de första psalmböckerna i början av 1600-talet, ända till den sista psalmboken där en kalenderdel fanns med, år 1888.

Läs mer >>

Husdjuren har fått nya namnsdagskalendrar

Namnlängderna för våra husdjur har förnyats. Katterna, hundarna och hästarna har nu tidsenliga almanackor.

De ursprungliga längderna med djurnamn sammanställdes på 1990-talet av professor Marianne Blomqvist. Med utgångspunkt i dem har docent Minna Saarelma-Paukkala uppdaterat sina längder.

Blomqvist och Saarelma-Paukkala är bägge namnforskare knutna till Helsingfors universitet och svarar också för namnen i den traditionella svenska respektive finska personnamnsalmanackan.

Läs mer >>

Helsingfors universitet bereder 50 000 finländare glädje

En mängd nya namnsdagar tas in i kalendern fr.o.m. 2010. Den finska almanackan utökas med 39 förnamn, den finlandssvenska med 21. Helsingfors universitet har också beslutat att i kalendern införa en ny märkesdag, nämligen företagardagen.

Bland de nya namnen hittar man både nytt och gammalt. Under senaste tid har många traditionella namn på nytt kommit på mode, och därför återintas i den finska almanackan namn som Fanni och Hilda, Frans och Hans, Luukas och Sebastian. I den finlandssvenska får Aron och Noah på nytt plats.

Läs mer >>

När kan Meija och Meja fira namnsdag?

Barn ges allt oftare mer individualiserande namn

Då lilla Meija Eliina döptes, fanns det ännu ingen annan i hennes årsklass i Finland som fått hennes förstanamn. Det finska Meija hittar man nu i den växande grupp av finländska barn som bär ett ovanligt förnamn - och som följaktligen saknar sitt namn i almanackan. Den svenska formen lyder Meja och den var faktiskt känd redan på 1900-talet. En popartist i Sverige har de senaste fem åren bidragit till dess spridning.

"Förnamnen i de yngsta årsklasserna blir alltmer individualiserande", konstaterar professor Eero Kiviniemi, som svarar för den finska namnlängden vid Helsingfors universitet.

Numera föds det årligen omkring 50 000 barn i Finland. Av dem får rentav 2400 ett sådant namn som ingen annan har bland dem som föds samma år.

Läs mer >>

Helmi och Onni på nytt på modet

Frekvensen hos de rent finska förnamnen pekar nu uppåt

De finska namnforskarna är i dag glada, för de genuint finska förnamnen ser nu ut att komma tillbaka. Namn av främmande ursprung och i främmande form ökade betydligt framför allt i slutet av 1900-talet, men under de två senaste åren håller trenden på att vända.

Guldåldern för de rent finska namnen inföll i början av 1900-talet. Då fick en tredjedel av de finska barnen ett sådant namn, berättar professor Eero Kiviniemi i Universitetets namnsdagsalmanacka som nyss kommit ut. Senare minskade andelen genuint finska namn stegvis och mot slutet av 1900-talet var det bara ett av tio finska barn som fick ett purfinskt förnamn. Andelen finska pojknamnen har vuxit en aning redan under de två gångna åren, och nu kan man se en liten ökning också bland flicknamnen.

Läs mer >>

Login Form