logo sv

Julkaisut | Publikationer | Publications

Universitetets namnsdagsalmanacka 2015 har utkommit

Yliopiston nimipäiväalmanakka 2015 – Universitetets namnsdagsalmanacka 2015 – Universitehta nammabeaivealmmenáhkki 2015

Universitetets namnsdagsalmanacka 2015 har utkommit och finns till salu i Unigrafias nätbutik.Namnsdagsalmanackan är en verklig guldgruva för alla namnintresserade.

Läs mer >>

Den finlandssvenska namnsdagskalendern i nya händer

Efter mer än 20 år som namnsdagsansvarig ger professor emerita Marianne Blomqvist nu över ansvaret för den finlandssvenska namnlängden till filosofie doktor Leila Mattfolk.

Leila Mattfolk är namnvårdare på svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken i Helsingfors. Hon ger råd och rekommendationer i frågor som rör såväl ortnamn och personnamn som andra typer av namn till både privatpersoner, medier och myndigheter.

Läs mer >>

Nya namn i kalendern 2015

I almanackan för år 2015 kommer det att ingå tiotals nya namn. I den finska namnlängden intas 39 nya namn, i den finlandssvenska 57.

Helsingfors universitet ser numera över namnlängderna vart femte år. Revideringen för år 2015 har utarbetats av docent Minna Saarelma-Paukkala och professor emerita Marianne Blomqvist.

I almanackans finska namnlängd har revideraren den här gången tagit in namn som getts minst 500 barn som förstanamn under de 50 år som föregått revideringen, dvs. efter år 1965.

Läs mer >>

Psalmböckernas glömda kalendrar nu på webben

För en användare av den nutida psalmboken kan det komma som en överraskning, att det under gångna sekler i början av psalmboken alltid fanns en kalenderdel. Där kunde man i kyrkbänken sitta och stava sig till helgonens namn, om prästens predikan kändes alltför lång.

Psalmböckernas kalenderdelar har nu gjorts tillgängliga på webben på Helsingfors universitets almanacksbyrås sidor (http://almanakka.helsinki.fi). Där finns kalenderdelen från de första psalmböckerna i början av 1600-talet, ända till den sista psalmboken där en kalenderdel fanns med, år 1888.

Läs mer >>

Husdjuren har fått nya namnsdagskalendrar

Namnlängderna för våra husdjur har förnyats. Katterna, hundarna och hästarna har nu tidsenliga almanackor.

De ursprungliga längderna med djurnamn sammanställdes på 1990-talet av professor Marianne Blomqvist. Med utgångspunkt i dem har docent Minna Saarelma-Paukkala uppdaterat sina längder.

Blomqvist och Saarelma-Paukkala är bägge namnforskare knutna till Helsingfors universitet och svarar också för namnen i den traditionella svenska respektive finska personnamnsalmanackan.

Läs mer >>

Helsingfors universitet bereder 50 000 finländare glädje

En mängd nya namnsdagar tas in i kalendern fr.o.m. 2010. Den finska almanackan utökas med 39 förnamn, den finlandssvenska med 21. Helsingfors universitet har också beslutat att i kalendern införa en ny märkesdag, nämligen företagardagen.

Bland de nya namnen hittar man både nytt och gammalt. Under senaste tid har många traditionella namn på nytt kommit på mode, och därför återintas i den finska almanackan namn som Fanni och Hilda, Frans och Hans, Luukas och Sebastian. I den finlandssvenska får Aron och Noah på nytt plats.

Läs mer >>

När kan Meija och Meja fira namnsdag?

Barn ges allt oftare mer individualiserande namn

Då lilla Meija Eliina döptes, fanns det ännu ingen annan i hennes årsklass i Finland som fått hennes förstanamn. Det finska Meija hittar man nu i den växande grupp av finländska barn som bär ett ovanligt förnamn - och som följaktligen saknar sitt namn i almanackan. Den svenska formen lyder Meja och den var faktiskt känd redan på 1900-talet. En popartist i Sverige har de senaste fem åren bidragit till dess spridning.

"Förnamnen i de yngsta årsklasserna blir alltmer individualiserande", konstaterar professor Eero Kiviniemi, som svarar för den finska namnlängden vid Helsingfors universitet.

Numera föds det årligen omkring 50 000 barn i Finland. Av dem får rentav 2400 ett sådant namn som ingen annan har bland dem som föds samma år.

Läs mer >>

Helmi och Onni på nytt på modet

Frekvensen hos de rent finska förnamnen pekar nu uppåt

De finska namnforskarna är i dag glada, för de genuint finska förnamnen ser nu ut att komma tillbaka. Namn av främmande ursprung och i främmande form ökade betydligt framför allt i slutet av 1900-talet, men under de två senaste åren håller trenden på att vända.

Guldåldern för de rent finska namnen inföll i början av 1900-talet. Då fick en tredjedel av de finska barnen ett sådant namn, berättar professor Eero Kiviniemi i Universitetets namnsdagsalmanacka som nyss kommit ut. Senare minskade andelen genuint finska namn stegvis och mot slutet av 1900-talet var det bara ett av tio finska barn som fick ett purfinskt förnamn. Andelen finska pojknamnen har vuxit en aning redan under de två gångna åren, och nu kan man se en liten ökning också bland flicknamnen.

Läs mer >>

Netta och Kasperi ökar kraftigt

Nya namnsdagar och nya favoritnamn

Kalendrar för år 2005 börjar nu finnas ute i handeln. I dem ingår de nya förnamn som Helsingfors universitet redan för ett år sedan beslöt att ta in i sina namnlängder: 14 i den finska, 25 i den finlandssvenska. Inget namn stryks den här gången.

I Universitetets namnsdagsalmanacka, som nyss kommit av trycket, presenteras en översikt över det finska namnförrådets utveckling för hela den tid det givits ut finska almanackor. "Då den första finska almanackan publicerades för jämnt 300 år sedan, hade omkring 290 dagar försetts med namn", berättar professor Eero Kiviniemi, som svarar för den finska namnlängden. Av namnen var tre fjärdedelar hämtade ur den katolska tidens helgonkalendrar, och av den återstående fjärdedelen bestod flertalet av namn på bibliska gestalter. Under de gångna 300 åren har namnförrådet i kalendrarna avsevärt förnyats. I den finska almanackan finns för närvarande 795 förnamn och sedan 1984 har kvinnonamnen varit i flertal. "År 2005 blir det sju nya både mans- och kvinnonamn", säger Kiviniemi.

Läs mer >>

Namnlängderna förnyas år 2005

Ingalill och Kevin, Moona och Veeti kommer in i almanackan

Namnlängderna i de finländska kalendrarna revideras igen. I den finska kalendern kommer fr.o.m. år 2005 fjorton nya namn in och i den finlandssvenska tjugofem. Helsingfors universitet offentliggjorde namnen på torsdagen.

Senast namnsdagarna sågs över var för fem år sedan, men sedan dess har populariteten hos många namn hunnit både stiga och sjunka.

I den finska namnlängden kommer man år 2005 att se två typer av ändringar, berättar professor Eero Kiviniemi vid Helsingfors universitet.

Läs mer >>

Login Form