logo sv

Julkaisut | Publikationer | Publications

Aktuellt

Universitetsalmanackans intressanta historia

Från 1300-talet till våra dagar

Den gula eller blåa Universitetsalmanackan är en årlig bestseller med en upplaga på över 100 000 exemplar. Almanackan har getts ut i över trehundra år. Alla tidigare årgångar av almanackan har nu lagts ut på Internet för att allmänheten skall kunna ta del av dem.

Universitetsalmanackan har utkommit på finska sedan 1705 och på svenska sedan 1600-talet.

Almanacksbyrån vid Helsingfors universitet har färdigställt ett mångårigt projekt och lagt ut alla tillgängliga finskspråkiga almanackors kalenderbilagor på nätet. Forskare och allmänhet kan gå in i det virtuella almanacksarkivet och kontrollera data från tidigare årtionden och århundraden.

Läs mer >>

Netta och Kasperi ökar kraftigt

Nya namnsdagar och nya favoritnamn

Kalendrar för år 2005 börjar nu finnas ute i handeln. I dem ingår de nya förnamn som Helsingfors universitet redan för ett år sedan beslöt att ta in i sina namnlängder: 14 i den finska, 25 i den finlandssvenska. Inget namn stryks den här gången.

I Universitetets namnsdagsalmanacka, som nyss kommit av trycket, presenteras en översikt över det finska namnförrådets utveckling för hela den tid det givits ut finska almanackor. "Då den första finska almanackan publicerades för jämnt 300 år sedan, hade omkring 290 dagar försetts med namn", berättar professor Eero Kiviniemi, som svarar för den finska namnlängden. Av namnen var tre fjärdedelar hämtade ur den katolska tidens helgonkalendrar, och av den återstående fjärdedelen bestod flertalet av namn på bibliska gestalter. Under de gångna 300 åren har namnförrådet i kalendrarna avsevärt förnyats. I den finska almanackan finns för närvarande 795 förnamn och sedan 1984 har kvinnonamnen varit i flertal. "År 2005 blir det sju nya både mans- och kvinnonamn", säger Kiviniemi.

Läs mer >>

Namnlängderna förnyas år 2005

Ingalill och Kevin, Moona och Veeti kommer in i almanackan

Namnlängderna i de finländska kalendrarna revideras igen. I den finska kalendern kommer fr.o.m. år 2005 fjorton nya namn in och i den finlandssvenska tjugofem. Helsingfors universitet offentliggjorde namnen på torsdagen.

Senast namnsdagarna sågs över var för fem år sedan, men sedan dess har populariteten hos många namn hunnit både stiga och sjunka.

I den finska namnlängden kommer man år 2005 att se två typer av ändringar, berättar professor Eero Kiviniemi vid Helsingfors universitet.

Läs mer >>

Veera, Anni eller Laura?

Skarp konkurrens om favoritnamnet

I Universitetets namnsdagsalmanacka, som nyss kommit ut, finns förteckningar över de hundra populäraste förnamnen givna åt barn som fötts under år 2001. Bland de finskspråkiga pojkarna är Eetu klar etta, men bland de finskspråkiga flickorna tävlar Veera, Laura och Anni mycket jämnt om första platsen.

Befolkningsregistercentralen publicerade redan i vintras en lista över toppnamnen år 2001, och enligt den var Laura favoriten bland de finska flickebarnen. I fjol fick nämligen 396 nyfödda töser det namnet. Veera var tvåa (398 belägg) och Anni trea (393).

Läs mer >>

Emil och Robin, Emma och Ida fortfarande på modet

Vid Helsingfors universitet samlar man redan in uppgifter om namn inför nästa revidering av namnlängden. Ändringarna kommer att införas i almanackan för 2005. Namnforskarna håller ett speciellt öga på de namn som nu snabbt ökar i frekvens och bland vilka kanske några av almanackans nya namn står att finna.

I Universitetets namnsdagsalmanacka för 2002 som just kommit ut, ingår en hel del statistik över namnfavoriter genom åren. Av toppnamnen för år 2000 presenteras de 100 populäraste förstanamnen och andra- och tredjenamnen bland finska nyfödda pojkar och flickor och de 50 populäraste bland finlandssvenska barn. Här finns också en förteckning över de 1000 vanligaste mansnamnen bland finska män på 1900-talet.

Läs mer >>

1900-talets populära förnamn kartlagda

 Universitetets namnsdagsalmanacka, som Helsingfors universitet nu ger ut sjätte året i rad, har de populäraste förnamnen på 1900-talet i vårt land kartlagts. Vid beräkningarna har såväl förstanamnen som andra- och tredjenamnen beaktats.

I den svenska uppsatsen i almanackan tar professor Marianne Blomqvist upp de populäraste förnamnen per decennium givna åt finlandssvenska barn. Utvecklingen visar sig gå från bibliska, nordiska och europeiska namn såsom Maria, Anna, Linnea, Ingeborg, Emilia och Alice bland flickorna och Johannes, Johan, Erik, Gunnar, Emil och Alfred bland pojkarna till 1990-talets Maria, Sofia, Emma, Ida, Emilia och Jessica; Robin, Anton, Emil, Alexander, Sebastian, Johannes osv.

Läs mer >>

Veikka ökar, Linda minskar

De mest populära förnamnen bland nyfödda finländare presenteras i år igen i Universitetets namnsdagsalmanacka, som nyss kommit ut. Bland de 100 namnen i topp givna åt finska barn under år 1998 är Veikka det som klättrat upp brantast, medan Linda rasat ned snabbast. Båda har flyttat cirka 40 steg på frekvensskalan från året innan.

Befolkningsregistercentralen publicerar numera redan på vintern förhandsuppgifter om det gångna årets favoritnamn; noggranna listor kommer allmänheten till kännedom på hösten i Helsingfors universitets namnsdagsalmanacka.

Läs mer >>

Login Form