logo sv

Julkaisut | Publikationer | Publications

Aktuellt

Broschyren Vi gör en kalender 2015 har kommit ut

Almanacksbyråns broschyr Vi gör en kalender för år 2015 har kommit ut. Det betyder att allt material för 2015 är klart och kan beställas. Våren är en utmärkt tid för att planera kalendrar, och det lönar sig att beställa kalendermaterial i god tid, för på hösten kan det vara längre leveranstider. Bekanta dig med hur man i detalj gör en kalender på vår hemsida, avsnittet Gör en kalender. På webbsidorna finns det också pdf-mallar av de kalendrar som finns i broschyren.

Läs: Vi gör en kalender för år 2015

Förnyad webbplats

Almanacksbyråns webbplats har förnyats – välkommen!

Sidorna publiceras först på finska. Den svenska och den engelska versionen publiceras under våren 2014.

I Almanacksbyråns blogg handlar inläggen om intressanta frågor från kalendervärlden. Bloggen skrivs av medarbetarna vid Almanacksbyrån och andra experter på kalendrar.

Vi har strävat efter att webbplatsen ska vara tydlig och lätt att använda. Vi tar gärna emot respons på webbplatsen via formuläret på sidan "kontakta oss".

Flaggning på barnkonventionens dag 20.11.2013

Inrikesministeriet uppmanar statens ämbetsverk och inrättningar att flagga på barnkonventionens dag, som infaller onsdagen den 20 november. Ministeriet rekommenderar också allmän flaggning på denna dag.

Barnkonventionens dag förs tillsvidare inte in som flaggdag i kalendrarna. Dagen förs in som flaggdag först efter att man under flera år samlat in och analyserat erfarenheter av och respons på flaggningen.

Tilläggsinformation:

Inrikesministeriets pressmeddelande 1.10.2013: Inrikesminister Räsänen: Flaggning med anledning av Barnkonventionens dag 20.11

Om högtider och flaggdagar på Almanacksbyråns webbplats

 

Nya namn i kalendern 2015

I almanackan för år 2015 kommer det att ingå tiotals nya namn. I den finska namnlängden intas 39 nya namn, i den finlandssvenska 57.

Helsingfors universitet ser numera över namnlängderna vart femte år. Revideringen för år 2015 har utarbetats av docent Minna Saarelma-Paukkala och professor emerita Marianne Blomqvist.

I almanackans finska namnlängd har revideraren den här gången tagit in namn som getts minst 500 barn som förstanamn under de 50 år som föregått revideringen, dvs. efter år 1965.

Läs mer >>

Nytt namn på almanacksbyråns moderbolag

Ända sedan Helsingfors universitets almanacksbyrå grundades år 1994 har universitetets koncernbolag Helsingin yliopiston Kehityspalvelut Oy fungerat som dess moderbolag. Nu har moderbolaget bytt namn till Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut Oy.

"Det nya namnet motsvarar bättre den verksamhet bolaget har i dag. Till verksamheten hör att att ge kalenderinformation och att driva universitetets almanacksföretag", säger Almanacksbyråns chef Minna Saarelma-Paukkala. Hon är också vd för moderbolaget.

Aktiebolaget Helsingin yliopiston Kehityspalvelut Oy grundades i början av 1980-talet för att utveckla universitetets företagsverksamhet. Eftersom bolagets övriga verksamhet under årens lopp har utlokaliserats ansågs namnbytet vara nödvändigt.

Över 14 miljoner kalendrar publicerades 2013

Antalet publicerade kalendrar var år 2013 igen över 14 miljoner. Denna upplysning framgår av den upplageinformation som Helsingfors universitets almanacksbyrå fått från kalenderförlagen. Bland de kalendrar som publicerats under året finns såväl fick- och bordskalendrar som bildkalendrar tryckta på t.ex. musmattor.

"Den mängd fick- och bordskalendrar som trycks har minskat under de senaste åren på grund av att elektroniska kalendrar har blivt mer allmänna. Däremot har olika slags bildkalendrar varit överraskande populära", säger Almanacksbyråns chef Minna Saarelma-Paukkala.

Läs mer >>

Namnforskare utsågs till chef för almanacksbyrån

Docent Minna Saarelma-Paukkala har valts till ny chef för Helsingfors universitets almanacksbyrå. Den nuvarande chefen, professor Heikki Oja, går i pension vid årsskiftet.

Saarelma-Paukkala är docent i namnforskning vid Helsingfors universitet och har redan under två år värnat om namnförrådet i landets kalendrar, ett uppdrag hon övertog av professor Eero Kiviniemi.

Saarelma-Paukkala flyttar till almanacksbyrån från Finska Missionssällskapet, där hon sedan början av 2000-talet fungerat som förlagschef. Saarelma-Paukkala tillträder också som verkställande direktör för almanacksbyråns moderbolag, Helsingin yliopiston Kehityspalvelut Oy.

Läs mer >>

Romernas nationaldag kommer in i kalendrarna

Helsingfors universitets almanacksbyrå har infört romernas nationaldag den 8.4 i almanackan från och med årgång 2014.

Datumet den 8.4 har sitt ursprung år 1971, då den första internationella romska kongressen hölls i London och en egen romsk flagga blev antagen. Från år 1990 har kongressens öppningsdag firats som romernas nationaldag.

"Romerna är en etablerad minoritet i Finland och den romska kulturen har varit en viktig del av Finlands nationella kultur under flera hundra år", noterar professor Hanna Snellman vid Helsingfors universitet. "I jämlikhetens namn är också romerna förtjänta av en egen dag i almanackan."

Läs mer >>

Psalmböckernas glömda kalendrar nu på webben

För en användare av den nutida psalmboken kan det komma som en överraskning, att det under gångna sekler i början av psalmboken alltid fanns en kalenderdel. Där kunde man i kyrkbänken sitta och stava sig till helgonens namn, om prästens predikan kändes alltför lång.

Psalmböckernas kalenderdelar har nu gjorts tillgängliga på webben på Helsingfors universitets almanacksbyrås sidor (http://almanakka.helsinki.fi). Där finns kalenderdelen från de första psalmböckerna i början av 1600-talet, ända till den sista psalmboken där en kalenderdel fanns med, år 1888.

Läs mer >>

Husdjuren har fått nya namnsdagskalendrar

Namnlängderna för våra husdjur har förnyats. Katterna, hundarna och hästarna har nu tidsenliga almanackor.

De ursprungliga längderna med djurnamn sammanställdes på 1990-talet av professor Marianne Blomqvist. Med utgångspunkt i dem har docent Minna Saarelma-Paukkala uppdaterat sina längder.

Blomqvist och Saarelma-Paukkala är bägge namnforskare knutna till Helsingfors universitet och svarar också för namnen i den traditionella svenska respektive finska personnamnsalmanackan.

Läs mer >>

Login Form