logo sv

Julkaisut | Publikationer | Publications

Aktuellt

Finska naturens dag och Miina Sillanpää-dagen, medborgarinflytandes dag införs i kalendern som flaggdagar 2023

År 2023 införs två nya vedertagna flaggdagar i den finländska kalendern: finska naturens dag, som firas den sista lördagen i augusti, och Miina Sillanpää-dagen, medborgarinflytandes dag, som firas den 1oktober. Båda är för närvarande så kallade rekommenderade flaggdagar. 

– Frivilligorganisationernas värdefulla arbete och medborgarinflytandet ingår som en fast del i det finländska samhället. Den finska naturen är också en viktig del av vår vardag och den har vi alltid uppskattat stort. Som minister med ansvar för flaggningen har jag glädjen att berätta att dessa frågor får etablerade flaggdagar i kalendern 2023, eftersom de har funnit sin plats i finländarnas hjärtan och flaggningspraxis, konstaterar inrikesminister Maria Ohisalo

Efter reformen har den finländska kalendern sju officiella flaggdagar som nämns i flaggningsförordningen och femton vedertagna flaggdagar.

Finska naturens dag, sista lördagen i augusti

Finska naturens dag har firats sedan 2013. Dagen infördes i kalendern 2020, men då utan flaggbild, eftersom flaggningen ännu inte hade etablerats. Redan 2016 föreslog Finlands miljöcentral, Finlands naturskyddsförbund, Forststyrelsen och Biologi- och geografilärarnas förbund att märkesdagen ska föras in i kalendern. 

Inrikesministeriet rekommenderade en allmän flaggning på finska naturens dag första gången  under jubileumsåret för Finlands självständighet 2017. Eftersom inrikesministeriet redan i fem år har rekommenderat flaggning denna dag, beslutade Helsingfors universitets almanacksbyrå att lägga till en flaggbild för dagen från och med kalenderåret 2023.

Miina Sillanpää-dagen, medborgarinflytandes dag den 1 oktober

Inrikesministeriet har sedan 2016 rekommenderat flaggning på Miina Sillanpää-dagen, medborgarinflytandes dag den 1 oktober. Syftet med dagen är att minnas Miina Sillanpääs livsverk och lyfta fram betydelsen av medborgarinflytandet i samhället. 

Eftersom Sillanpääs födelsedag, den 4 juni, är dagen för försvarets fanfest, blev flaggdagen den 1 oktober, då riksdagsordningen och vallagen  trädde i kraft i Storfurstendömet Finland 1906. 

Miina Sillanpää-dagen firas i Finland också som organisationernas dag. Dagen införs i kalendern som flaggdag 2023.

Ytterligare information:

Inrikesministeriet: Aino Tuovinen, specialplanerare, tfn 0295 488 317, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Helsingfors universitets almanacksbyrå: Minna Saarelma-Paukkala, direktör, tfn 02941 22947, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Finska naturens dag: Päivi Rosqvist, kommunikationschef, Forststyrelsen, Naturtjänster, tfn 0400 425666, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Miina Sillanpää-dagen: Virpi Dufva, ordförande, Miina Sillanpään Seura, tfn 050 3654664, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Läs mer: https://intermin.fi/sv/-/finska-naturens-dag-och-miina-sillanpaa-dagen-medborgarinflytandes-dag-infors-i-kalendern-som-flaggdagar-2023

I kalendern 2020 införs nya märkesdagar och nya namn

Den finländska kalendern förnyas igen år 2020. Kalendern får en ny flaggdag och en ny märkesdag utan flaggbild. Dessutom får den finska namnsdagskalendern 35 nya namn och den finlandssvenska 38 nya namn. 

Namnsdagsrevisionen genomfördes utgående från namn som den nulevande befolkningen har

För upprätthållandet av namnsdagskalendrarna svarar Helsingfors universitet som har upphovsrätt till dem. För revisionen 2020 svarar docent Minna Saarelma-Paukkala och filosofie doktor Leila Mattfolk

- Revisionen 2020 har nu för första gången utarbetats utgående från namnbeståndet hos den befolkning som levde i mars 2018, för att så många finländska medborgare som möjligt ska hitta sitt eget förnamn i kalendern, säger Minna Saarelma-Paukkala.

Från 1990-talet har namnsdagskalendrarna förnyats vart femte år. I de föregående revisionerna, åren 2010 och 2015, granskades de förnamn som getts under de 50 år som föregick revisionen.  

Finska namnsdagar 2020

Ett grundvillkor för att intas i kalendern är att namnet förekommer som förstanamn hos minst 500 finskspråkiga finländska medborgare enligt situationen i mars 2018. Förnyelsen ger 35 nya namn i kalendern. Sammanlagt bärs de som förstanamn av över 22 500 finskspråkiga finländare. 

- Bland de nya namnen finns många förnamn av internationellt ursprung, som till exempel Adele och Daniela eller Nikolas och Teo. De är kända namn även i andra delar av Europa. Även finska smeknamnsformer av gamla kalendernamn finns med, såsom Iita (< Iida) eller Venni (< Verneri), berättar Saarelma-Paukkala.

Inte ett enda nytt finskspråkigt namn har tagits med i kalendern i den här revisionen - till skillnad från år 2015, då Taika och Sisu fick namnsdagar. På 2000-talet har också namngivningen bland finländarna blivit mer internationell. Man har hittat nya namn också utanför Europa. Namnet Neela med indisk härstamning kommer nu exempelvis med i kalendern.

Nya kvinnonamn (20): Adele, Aida, Bertta, Cecilia, Daniela, Elle, Erin, Fiona, Iita, Inna, Jasmiina, Lila, Luna, Malla, Meea, Minka, Minni, Neela, Selina, Unna

Nya mansnamn (15): Andreas, Edvin, Elia, Eliel, Felix, Niila, Nikolas, Oskar, Oula, Petja, Petrus, Rene, Teo, Venni, Viktor

Finlandssvenska namnsdagar 2020

I kalendern godkändes namn som minst 50 svenskspråkiga finländska medborgare bar som förstanamn i mars 2018. Ett tilläggsvillkor var att över hälften av dem ska vara födda efter år 1970. I kalendern införs nu 38 nya namn. 

"Det är svårt att hitta ett generellt mönster i de namn som förs in. En del är förväntade med tanke på de senaste årens mest frekventa namn på nyfödda barn, som t.ex. JuniNoomiColinLeon och Milo. Att vi tar intryck från den engelskspråkiga världen kan man också se i namnen. Förutom några av de ovan nämnda finns bl.a. LilyCharlieMorgan och Ron på listan över de namn som förs in. Namn med bakgrund i andra språk finns också, som StephanieLeonaRamona och Tanja. De nya nordiska namnformerna är få, men Meja och Lova kan betraktas som anpassade namnformer som uppstått inom svenskt namnbruk." - skriver Leila Mattfolk i sin artikel i Universitets namnsdagsalmanacka 2019.

Nya kvinnonamn (25): Amelia, Annina, Ava, Carla, Caroline, Celina, Charlotte, Christine, Claudia, Emmy, Juni, Leona, Lia, Lily, Lova, Meja, Naomi, Nicolina, Noomi, Nova, Ramona, Silja, Stephanie, Tanja, Thelma

Nya mansnamn (13): Charlie, Colin, Jack, Jasper, Leon, Levi, Malte, Melker, Milo, Mio, Morgan, Neo, Ron 

Nya märkesdagar år 2020

Barnkonventionens dag 20.11.

Barnkonventionens dag 20.11. får en flaggbild, vilket innebär att den nu har ansetts vara en etablerad flaggdag.

Inrikesministeriet har sedan år 2013 rekommenderat allmän flaggning på barnkonventionens dag. Datumet 20.11. hänvisar till den dag då FN:s konvention om barnets rättigheter antogs åren 1959 och 1989. Anteckningen ”barnkonventionens dag” har funnits i den finländska kalendern på denna dag sedan år 2002, men utan flaggbild. Eftersom det nu har ansetts att flaggning har etablerats på dagen, fattades beslut om att införa flaggbild från år 2020.

Finska naturens dag, den sista lördagen i augusti

Finska naturens dag införs den sista lördagen i augusti, utan flaggbild. 

Finska naturens dag har firats sedan år 2013. Våren 2016 inlämnade Finlands miljöcentral SYKE, Finlands naturskyddsförbund, Forststyrelsen samt Biologi- och geografilärarnas förbund en ansökan till Helsingfors universitet om att Finska naturens dag skulle införas som flaggdag i kalendern.

Finland är troligen det enda landet i världen som har allmän flaggning för naturen. Det skedde på rekommendation av inrikesministeriet första gången under självständighetens jubileumsår 2017 och igen detta år.  

- Styrelsen för universitets almanacksbyrå ansåg att temat är viktigt och att det förenar alla finländare. En sådan kalenderdag förstärker också bilden av Finland som ett land som uppskattar miljövärden. Eftersom flaggningsrekommendationen har getts bara två år i följd, kunde dagen inte ännu införas som en etablerad flaggdag i kalendern. Därför intas den i kalendern år 2020 utan flaggbild, berättar Minna Saarelma-Paukkala.

 

Nya märkesdagar infördes i kalendern senaste gång år 2014. Då blev 8 april romernas nationaldag, utan flaggbild. År 2011 infördes som ny flaggdag Jean Sibeliusdagen, den finländska musikens dag 8 december och år 2010 infördes företagardagen utan flaggbild.

Kalenderförnyelsen 2020 offentliggjordes i Tankehörnan 29.8.2018. Här finns en inspelning från tillfället https://www.helsinki.fi/fi/ajankohtaista/unitube

Mer info:

Minna Saarelma-Paukkala, direktör för universitets almanacksbyrå, docent i namnforskning, 02941 22947 / 02941 22942, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Filosofie doktor Leila Mattfolk, 040 701 6165, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nya namn och märkesdagar i kalendern för år 2020 – tillställningen kommer att sändas ut på nätet

Välkommen till en för alla öppen tillställning i Tankeförnan, Tiedekulma, i Helsingfors, Universitetsgatan 4, onsdagen den 29 augusti klockan 14.00-16.00 då den förnyade kalendern för år 2020 presenteras!

Den förnyade kalendern innehåller en ny flaggdag och en märkesdag utan flaggbild. Den finska namnsdagskalendern för 2020 ska få 35 nya namn och den finlandssvenska 38 nya namn.

Universitetets namnsdagsexperter docent Minna Saarelma-Paukkala och fil. dr. Leila Mattfolk berättar under eftermiddagen 29.8 om vilka namn som intas i kalender och varför. Likaså gästas tillställningen av representanter för statsförvaltningen och föreningsvärlden.

Tillställningen i Tankehörnan kommer att sändas ut på nätet, länken här: https://www.helsinki.fi/sv/aktuellt/unitube

Mer info fås av Leila Mattfolk, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Minna Meriläinen-Tenhu, @MinnaMeriTenhu, 050 415 0316, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Yliopiston almanakka 2016 nu också som app

2016 publiceras den traditionella Yliopiston almanakka också som app (på finska). Almanacksappen har skapats av Mobile Means. Företaget har haft en kalenderapp på marknaden sedan 2013, men från och med 2016 har samarbetet med Universitetets almanacksbyrå utökats och man har ytterligare utvecklat innehållet.

Läs mer >>

Yliopiston almanakka 2016 och Universitetsalmanackan 2016 har publicerats

Traditionella Universitetsalmanackan / Yliopiston almanakka är favoritalmanackan som har utkommit sedan 1608 (på svenska) och 1705 (på finska). Både den gula finska och den blå svenska almanackan är i fickformat (A6). Den finska upplagan ges också ut i ett större format (A4) med större text.

Universitetsalmanackan har från början också innehållit aktuella artiklar av experter på området. I 2016 års almanacka handlar artikeln om den varierande dagslängden och årstiderna i Finland och hur de påverkar vår hälsa. Timo Partonen, forskarprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd, skriver bland annat om hur våra matvanor växlar med årstiderna, hur ljuset, temperaturen och åldern påverkar vår sömn och på vilket sätt den långa, mörka vintern påverkar hjärtat.

Läs mer >>

Almanacksbyrån betjänar också på sommaren

Almanacksbyrån betjänar allmänheten och media hela sommaren.Under de lugna sommarmånaderna passar det ypperligt att göra upp kalendrar.Leveranstiden för kalendermaterialet kan dock vara något längre än vanligt.

Kontakta oss på adressen almanakka@helsinki eller ring 02941 22942 vardagar kl. 9–15.

Vi önskar våra kunder och samarbetspartner en skön och avkopplande sommar!

Ny förläggare för Universitetsalmanackan

Den traditionella Universitetsalmanackan har hört till inventarierna i många hem redan i flera generationer.Utgivare av kalendern är Helsingfors universitet och förläggare från och med 2016 års upplaga är Kustannusosakeyhtiö Otava. Universitetsalmanackan 2016 utkommer i augusti 2015 på både svenska och finska (Yliopiston almanakka).

”Vi är glada över samarbetet och över att vi har fått den här anrika publikationen med i vårt utgivningsprogram”, konstaterar Otavas chef för facklitteratur Eeva Reenpää.

”Vi har undertecknat ett förlagsavtal med Otava om almanackorna för åren 2016–2020. Tidigare var Ajasto Paperproducts Oy förläggare”, berättar direktören för universitetets almanacksbyrå Minna Saarelma-Paukkala.

Läs mer >>

Almanacksbyrån har öppet också vid årsskiftet

Almanacksbyrån har öppet alla vardagar kl. 9–15, också kring jul och nyår. Byrån är stängd endast 24–26.12, 1.1 och 6.1. Det är ändå bra att beställa kalendermaterial i god tid, för kring jul och nyår kan det ta lite längre tid än vanligt för oss att leverera material.

Almanacksbyrån önskar sina kunder och samarbetspartner en fridfull jul och ett gott kalenderår 2015!

Telefon (vardagar kl. 9–15):

02941 22942 (beställningar, frågor om kalendrar och tideräkning)
02941 22947 (namnfrågor)

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nya priser på Almanacksbyråns kalendermaterial

Almanacksbyrån inför nya priser på sina produkter 2015. För kunderna betyder det bland annat att antalet fakturor från Almanacksbyrån minskar.

”När vi tidigare i allmänhet skickade en räkning på halva summan för färdiga kalendermallar i samband med beställningen och en räkning för den resterande delen när kalendern publicerades i slutet av året, kommer vi från och med början av nästa år att fakturera för allt kalendermaterial redan i samband med beställningen.När kalendern har publicerats skickar vi en räkning för namnsdagsavgifterna som är bundna till upplagans storlek, och bara om storleken på upplagan avviker från den som meddelades i samband med beställningen”, berättar vd Minna Saarelma-Paukkala.

Läs mer >>

Universitetets namnsdagsalmanacka 2015 har utkommit

Yliopiston nimipäiväalmanakka 2015 – Universitetets namnsdagsalmanacka 2015 – Universitehta nammabeaivealmmenáhkki 2015

Universitetets namnsdagsalmanacka 2015 har utkommit och finns till salu i Unigrafias nätbutik.Namnsdagsalmanackan är en verklig guldgruva för alla namnintresserade.

Läs mer >>

Login Form