logo sv

Tietoa meistä | Om oss | About us

Styrelse

Som moderbolag för Universitetets almanacksbyrå verkar Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut Oy, som är ansvarigt för universitetets affärsverksamhet av kalendermaterial. Bolagets styrelse fattar också beslut om märkesdagar som tas med i den finländska kalendern.

Styrelsens medlemmar 2018–

  • MBA Mika Peura, verkställande direktör, ordförande
  • FD Laura Kolbe, professor i europeisk historia, medlem
  • MSc Esa-Pekka Nykänen, försäljnings- och marknadsföringsdirektör, medlem
  • JD Seppo Villa, professor i handelsrätt, medlem
  • EM Heidi Sandvall, universitetskoncernens ekonomichef, medlem
  • FD Minna Saarelma-Paukkala, verkställande direktör, sekreterare (inte medlem i styrelsen)

Login Form