Upphovsrätt till namnsdagarna

Upphovsrätt till namnsdagarna

Helsingfors universitet har upphovsrätt till de namnlängder som sammanställts. Dessa är den finska och den finlandssvenska namnlängden samt namnsdagslistorna för katter, hundar och hästar. Rätten baserar sig på den s.k. katalogparagrafen i upphovsrättslagen. Katalogskyddet för namnsdagar bekräftades i ett prejudikat från Högsta domstolen år 2000.

För användningen av namnsdagar tas i allmänhet en upphovsrättsavgift ut enligt Almanacksbyråns prislista. Namnsdagsuppgifter kan dock publiceras fritt, om inte mer än två veckors namnsdagsuppgifter eller mer än 15 namn från den alfabetiska listan publiceras åt gången.

Namnsdagar i tryckta kalendrar

Publicering av namnsdagar i tryckta kalendrar omfattas av upphovsrätten. Upphovsrättsavgiften bestäms av upplagans storlek. För tvåspråkiga kalendrar med både finska och finlandssvenska namnsdagar är avgiften är 1,5 gånger den för enspråkiga kalendrar.

Namnsdagar i media

Namnsdagsuppgifter kan publiceras fritt i tidningar, tidskrifter, radio och tv, om inte mer än två veckors namnsdagsuppgifter eller mer än 15 namn från den alfabetiska listan publiceras åt gången. För publicering av längre listor tas en upphovsrättsavgift ut. I tryckta publikationer bestäms avgiften av upplagans storlek, för andra medier avtalas avgiften från fall till fall.

Medierna har möjlighet att köpa namnsdagslistorna i elektroniskt format från Almanacksbyrån även för bruk som inte omfattas av upphovsrätten.

Namnsdagar på internet

Namnsdagsuppgifter kan publiceras fritt på internet, om inte mer än två veckors namnsdagsuppgifter eller mer än 15 namn från den alfabetiska listan publiceras åt gången på webbplatsen. Om resultatet av en namnsökning begränsas till uppgifter för högst ett par dagar är också dessa undantagna upphovsrättsavgifterna. Avgifter för publicering av mer omfattande material än så avtalas från fall till fall.

Webbplatsadministratörer har möjlighet att köpa namnsdagslistorna i elektroniskt format från Almanacksbyrån även för bruk som inte omfattas av upphovsrätten.

Namnsdagar i mobilappar

Publicering av namnsdagar i appar som är avsedda för mobila enheter omfattas alltid av upphovsrätten. Detta beror på att även om kunden i allmänhet inte kan se mer än ett kort avsnitt av namnlängderna, så har namnlängden för hela året överlåtits när apparna såldes eller distribuerades.

Denna tolkning av katalogskyddet för namnsdagar i mobila enheter bekräftades av upphovsrättsrådet i ett utlåtande år 2013 (2013:8). Enligt upphovsrättsrådet baserar sig användningen av namnsdagar i en mobilapplikation alltid på användningen av hela namnlängden, även om innehavaren av den mobila enheten bara kan använda en liten del av informationen i längden när applikationen används:

”Ett exemplar av namnlängden kan antingen finnas tillgänglig för applikationen på tjänsteleverantörens server (onlineåtkomst) eller så kan ett exemplar av namnlängden laddas ner från servern till varje mobil enhet som använder applikationen. Oavsett det mer detaljerade tekniska utförandet är det alltid en fråga om att tillverkning ett eller flera exemplar av namnlängden och göra dem tillgängliga för allmänheten, vilket omfattas av det katalogskydd som avses i 49 § i upphovsrättslagen.”

I mobilappar debiteras upphovsrättsavgiften för namnsdagar enligt antalet sålda appar. Eftersom priset för appar är lägre än för papperskalendrar, är avgiften för namnsdagarna för dessa också lägre.

03.11.2023

På alla helgons dag minns man avlidna anhöriga och vänner

Alla helgons dag är en kristen helgdag som firas till de avlidnas minne. I Finland firas högtiden på lördagen mellan 31 oktober och 6 november. Till traditionen hör att man besöker begravningsplatserna och pryder gravarna med tända ljus, blommor och kransar.

Läs mer

Sivustoamme päivitetään

Sivustoamme päivitetään 24.05. - 25.05.2024 klo 16 alkaen. Päivityksen aikana sivustolla voi esiintyä käyttökatkoja ja sisällön väliaikaisia puutteita. Kiitos kärsivällisyydestä!

This will close in 0 seconds