logo sv

Nimipäivät | Namsdagar | Name days

Upphovsrätt till namnsdagarna

Helsingfors universitet har upphovsrätt till de namnlängder som sammanställts vid Almanacksbyrån. Dessa är den finska och den finlandssvenska namnlängden samt namnsdagslistorna för katter, hundar och hästar. Rätten baseras på upphovsrättslagens 49 § om framställning av kataloger och databaser. Katalogskyddet för namnsdagar bekräftades i ett prejudikat från Högsta domstolen år 2000.

Man har möjlighet att köpa rätten att använda namnsdagar, avgiften framgår av Almanacksbyråns prislista. Avgiften uppbärs inte om man på en och samma gång publicerar namnsdagsuppgifter för högst två veckor, eller en alfabetisk lista med 15 namn eller färre.

Namnsdagsprislista

Namnsdagar i tryckta kalendrar

För namnsdagar som publiceras i tryckta års- och månadskalendrar gäller upphovsrättsbestämmelser. Upphovsrättsavgiften bestäms av upplagans storlek. För tvåspråkiga kalendrar som publicerar uppgifter ur såväl den finlandssvenska som den finska namnlängden uppbärs en avgift som är 1,5 gånger den för enspråkiga kalendrar.

Namnsdagar i tidningar, radio och tv

Namnsdagsuppgifter kan fritt publiceras i tidningar och tidsskrifter och i radio och tv om man på en och samma gång publicerar namnsdagsuppgifter för högst två veckor, eller en alfabetisk lista med 15 namn eller färre. För mer omfattande uppgifter uppbärs upphovsrättsavgift. För tryckta medier bestäms avgiften av upplagans storlek, för andra medier bestäms avgiften från fall till fall.

Medierna har möjlighet att köpa namnsdagslistorna i elektroniskt format från Almanacksbyrån även för bruk som inte berörs av upphovsrätten.

Namnsdagar på internet

Namnsdagsuppgifter kan fritt publiceras på webbsidor om man på en och samma gång publicerar namnsdagsuppgifter för högst två veckor, eller en alfabetisk lista med 15 namn eller färre. Om resultatet av en namnsökning begränsas till uppgifter för högst två dagar är också dessa undantagna upphovsrättsavgifterna. Avgifter för publicering av mer omfattande material än så bestäms från fall till fall.

De som upprätthåller webbsidor har möjlighet att köpa namnsdagslistorna i elektroniskt format från Almanacksbyrån även för bruk som inte berörs av upphovsrätten.

Namnsdagar i mobilappar

För namnsdagar i program som är avsedda för bruk i mobila enheter gäller alltid upphovsrätten. Orsaken är att den som säljer eller distribuerar appen integrerat i den överlåter hela årets namnsdagsuppgifter, även om slutanvändaren vanligen inte kan se mer än en liten del av namnsdagslistorna på en och samma gång. Denna tolkning av katalogskyddet för bruk av namnsdagar i mobila enheter bekräftades av upphovsrättsrådet i ett utlåtande (2013:8) sommaren 2013.

Upphovsrättsavgiften för användningen av namnsdagar i mobilappar uppbärs enligt antalet sålda appar. Eftersom priset för appar är lägre än för papperskalendrar, är avgiften för namnsdagarna för dessa också lägre.

Login Form