logo sv

Nimipäivät | Namsdagar | Name days

Den samiska namnlängden

År 1997 utökades Universitetets namnsdagsalmanacka med en samisk namnlängd. Den är gjord av professor Pekka Sammallahti vid Uleåborgs universitet. Sammallahti innehar också upphovsrätten till namnlängden. Den samiska namnsdagslängden är unik i Norden och ansågs vara ett anmärkningsvärt kulturdåd när den publicerades.

I den samiska namnsdagskalendern finns 565 namn. Av dem är 334 mansnamn och 231 kvinnonamn. Bara en del av namnen i kalendern är traditionella samenamn, medan största delen är samiska varianter av icke-samiska namn. Exempel på det här är Vilbmá som en samisk variant av Vilma och Eidnár som en variant av Einar. Traditionella samenamn är kvinnonamnet Juoksáhkká och mansnamnet Ahkebeaivi. Namnsdagskalendern har inte reviderats sedan 1997.

Enligt sametinget finns det ungefär 10 000 samer i Finland. Namngivningen bland samerna avviker avsevärt från namngivningen i Finland i övrigt. Populära namn under de två senaste decennierna har varit pojknamnen Jere, Áilu, Johan och Matias och flicknamnen Sunna, Inka, Laura och Maria.

Under 2000-talet har allt fler samiska barn fått traditionella samiska namn, något som den egna namnsdagskalendern säkert också inverkat på. Det ökade bruket av samiska namn har också stöd i den samiska språklagen som antogs 2004. Lagen tryggar samernas rätt att upprätthålla och utveckla sina egna språk och sin kultur samt använda sina egna språk med myndigheterna.

Tilläggsinformation:

Ánne Nuorgam, Saamenkielisten nimistä. Yliopiston nimipäiväalmanakka 2005.

Login Form