logo sv

Nimipäivät | Namsdagar | Name days

Den ortodoxa namnlängden

Universitetets namnsdagsalmanacka har från första utgåvan år 1996 också innehållit en ortodox namnsdagskalender. Denna är den ortodoxa kyrkans helgonkalender som upprätthålls av Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. Namnsdagskalendern ingår i Ortodoksinen kalenteri som är en fickalmanacka som utkommer varje år.

Den ortodoxa namnsdagskalendern är till karaktären främst kyrklig, i motsats till den finlandssvenska och den finska namnsdagskalendern. Den ortodoxa kalendern bygger på en gammal kyrklig tradition där varje dag är tillägnad minnet av en helgonförklarad människa. Till de heliga räknar kyrkan martyrerna, kyrkans stora lärare och bekännare, de verkliga apostlarna och de som orubbligt försvarat Kristi kyrka.

Kännetecknande för den ortodoxa namnsdagskalendern är att samma namn kan förekomma på flera olika dagar. Till exempel finns det flera helgonförklarade Johannes i kalendern, bland dem aposteln och evangelisten Johannes teologen, helige Johannes Döparen, helige Johannes Klimakos, helige Johannes Damaskenos och helige Johannes Chrysostomos. Enligt den ortodoxa tron ges barnet namn efter ett helgon, och det helgon som väljs avgör när, i detta fall Johannes, ska fira namnsdag.

Helgon med främmande namn har i den ortodoxa kalendern finska namnmotsvarigheter. Till exempel firar Riiko, Riku och Reijo den 17 november när det är helige Gregorios av Neokaisareias dag i helgonkalendern.

I den ortodoxa kyrkan innebär dopet att man tas in som medlem i församlingen. I praktiken får barnet oftast sitt namn i samband med dopet, men i den ortodoxa kyrkan ordnas också en separat namngivningsförrättning när barnet är 8 dagar gammalt.

Enligt den ortodoxa traditionen ges barnet bara ett dopnamn. Det väljs utgående från de helgon vars minnesdagar är nära barnets egen födelsedag eller de som är speciellt viktiga för familjen. Att ha ett helgonnamn blir för barnet ett andligt släktskap med helgonet, vilket betyder att helgonet ger barnet himmelska förböner och beskydd.

Tilläggsinformation:

Finlands ortodoxa kyrkas webbplats: www.ort.fi

 

Login Form