logo sv

Nimipäivät | Namsdagar | Name days

Den finlandssvenska namnlängdens historia

Den finlandssvenska namnsdagskalendern, liksom också den finska, har sina rötter i den medeltida helgonkalender som användes av Uppsala och Åbo stift. På grund av reformationen på 1500-talet utvecklades den så småningom till en modern namnsdagskalender.

Början av 1400-talet Codex Aboensis. Den äldsta handskrift som innehåller en lista på de helgon som under katolsk tid var viktiga i Finland.

1488 Missale Aboense. Åbo stifts kalender, skriven på latin. Innehåller den första tryckta helgonkalendern gjord för finländska förhållanden (bl.a. Agnes, Benedictus, Cecilia, Franciscus, Gertrud, Henricus).

1544 Mikael Agricolas Rukouskirja ('Bönboken'). Skriven på finska. I kalendariedelen finns en lista på minnesdagar för 80 skyddshelgon.

1585 Den äldsta bevarade svenska almanackan utkom. Utgiven av Petrus Olai Vadstenensis.

1600-talet Gamla testamentets namn togs in i almanackan (t.ex. Adam, Benjamin, Ester, Methusalem, Mirjam, Rebecca).

1608 Sigfrid Aronus Forsius almanacka. Räknas som den första finländska almanackan, utgiven av den helsingforsfödde astrologen Forsius. Almanackan trycktes i Stockholm och var avsedd för hela riket Sverige-Finland. I almanackan 1608 fanns många försvenskade namnformer (Anders, Barbro, Bengt, Charin, Elin, Staffan) som saknas i Forsius senare almanackor. Forsius fortsatte att ge ut almanackor några år. Den yngsta kända är för 1623.

1700-talet Almanackorna kompletterades med fler bibliska namn (Aron, Gabriel), namn på kungafamiljen (Gustav, Ulrika) och internationella modenamn (Charlotta, Hugo).

1747 Kungliga vetenskapsakademien fick ensamrätt att ge ut almanackor. Den första av akademiens almanackor kom ut 1749 och gavs till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Åbo horisont.

1810 Åbo Akademin fick ensamrätt att ge ut almanackor på svenska och finska i storfurstendömet Finland. Den svenska namnlängden övertogs, men kompletterades under 1800-talet med en del ryska regentnamn (t.ex. Nicolai, Olga) och en del internationella modenamn (Eugene, Fanny). Namnlängden bestod av totalt 340 namn, 69 kvinnonamn och 271 mansnamn.

1908 Almanackans namnlängd reviderades och kompletterades med 142 nya namn medan ett motsvarande antal föråldrade helgonnamn ströks. Namnlängden var gemensam för svenskan och finskan, så de nya namnen var både nordiska (Astrid, Björn, Fjalar, Hulda, Svea) och finska (Armas, Kauko, Laina, Suoma). Namnlängden bestod av totalt 367 namn, 153 kvinnonamn och 214 mansnamn. Revisionen gjordes av Anders Donner, Jaakko Gummerus, Kustavi Grotenfelt, Kaarle Krohn och Hugo Bergroth.

1929 Den gemensamma namnlängden slopades, och bägge språkgrupperna fick egna namnsdagskalendrar. Den svenska almanackan i Finland för 1929 hade i jämförelse med föregående år 152 nya namn (t.ex. Anita, Folke, Ingmar, Leif, Monika, Siv). Dessutom hade 101 namn (helgonnamn, ryska, finska) strukits och närmare 30 namn bytt plats i kalendern. Sex finska namn fick så kvar: Aina, Helmi, Onni, Saima, Toini och Väinö, dessutom fördes Aino in. Namnlängden bestod av 420 namn, 191 kvinnonamn och 229 mansnamn.

1950 Antalet nya namn som togs in var 95 (Annika, Carola, Elis, Stefan, Margit) medan 49 ströks (bl.a. Bengta och Börja men också Alexandra och Julia) och 30 bytte plats. En del av ändringarna berodde på en ny princip att mansnamn och kvinnonamn inte fick stå på samma dag. Namnlängden bestod av 463 namn; 224 kvinnonamn, 239 mansnamn. Namnlängden reviderades av Olav Ahlbäck.

1964 Namnet Julia återintogs.

1973 Antalet nya namn var 64 (bl.a. Annette, Bertil, Kennet, Mikaela; Alexandra etc. återinfördes), 2 namn ströks (Cilla, Maren). Principen att mansnamn och kvinnonamn inte får stå på samma dag slopades. Namnlängden bestod av 526 namn, 263 kvinnonamn och 263 mansnamn. Namnlängden reviderades av Olav Ahlbäck.

1989 Revideringen kunde för första gången göras utifrån ett heltäckande datamaterial. Anna-dagen utökades med Anne, Anneli och Anni. Revisionen gjordes av Olav Ahlbäck.

1995 Antalet nya namn var 63 (Amanda, Jesper, Katja, Robin), 8 namn ströks och 18 namn bytte plats. Ändringarna byggde på frekvensberäkningar och det fanns dessutom tillgång till uppgifter om förnamnen på alla barn som är födda på 1980-talet. Namnlängden bestod av 587 namn, 295 kvinnonamn och 292 mansnamn. Revisionen gjordes av Marianne Blomqvist.

2000 Antalet nya namn var 28 (Linus, My, Rasmus, Ronja) och 4 namn bytte plats. Namnlängden bestod av 614 namn, 312 kvinnonamn och 302 mansnamn. Revisionen gjordes av Marianne Blomqvist.

2005 Antalet nya namn var 25 (Eirik, Emelie, Kevin, Vivian). Revisionen gjordes av Marianne Blomqvist.

2010 Antalet nya namn var 21 (Alvin, Angelika, Liam, Minea). Revisionen gjordes av Marianne Blomqvist.

2015 Antalet nya namn var 57 (Alicia, Elliot, Lasse, Liv), 8 namn bytte plats, 1 namn ströks (Mili). Svea flyttades till svenska dagen, den 6 november. Revisionen gjordes av Marianne Blomqvist.

2020 Antalet nya namn var 38 (Colin, Leona, Meja, Neo). Revisionen gjordes av Leila Mattfolk.

Källor:

Marianne Blomqvist, Personnamnsboken. 1993.

Marianne Blomqvist, Namnlängden i den finlandssvenska almanackan 1810–2000. I: Från Adam till My. Ett färggrant knippe namn. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet 1999.

Marianne Blomqvist, Vad heter finlandssvenskarna? Svenska folkskolans vänner 2006.

 

Login Form