logo sv

Nimipäivät | Namsdagar | Name days

Den finlandssvenska namnlängden

År 1929 började Helsingfors universitet göra separata namnsdagskalendrar för den svenskspråkiga och den finskspråkiga befolkningen. Efter år 1929 har den finlandssvenska namnsdagskalendern reviderats tio gånger: åren 1950, 1964, 1973, 1989, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 och 2020. Den princip som varit viktigast i valet av namn är antalet namnbärare. Med hjälp av Befolkningsregistercentralens statistik är det möjligt att följa upp vilka namn som ges barn som registreras som svenskspråkiga i Finland.

Från 1980-talet till 2015 har revideringarna av den finlandssvenska namnsdagskalendern gjorts av professor emerita Marianne Blomqvist. I dag är det fil.dr Leila Mattfolk som står för revideringen.

Den finlandssvenska och den finska namnsdagskalendrarna är planerade så att de tillsammans ska täcka största delen av den finländska befolkningen. Om något namn saknas i den finlandssvenska kalendern kan man gärna fira namnsdag enligt den finska – och tvärtom.

Tilläggsinformation:

Marianne Blomqvist, Dagens namn. Schildts Förlags AB 2002.

Marianne Blomqvist, Vad heter finlandssvenskarna? Svenska folkskolans vänner 2006.

 

Login Form