logo sv

Nimipäivät | Namsdagar | Name days

Namnsdagar

Namnsdagarna har ända sedan 1700-talet hört till den finländska kulturen. I Finland finns det numera fyra officiella namnsdagskalendrar, avsedda för fyra olika befolkningsgrupper, nämligen den finska, den finlandssvenska, den ortodoxa och den samiska namnlängden.

De finska och finlandssvenska namnlängderna upprätthålls av Helsingfors universitet. Namnlängderna revideras numera med fem års mellanrum. De mest vägande skälen till att ett namn väljs in bland kalendernamnen är namnets frekvens och popularitet.

Den ortodoxa namnlängden sammanfaller med den helgonkalender som Finlands ortodoxa kyrka upprätthåller. Den samiska namnlängden har sammanställts av professor Pekka Sammallahti.

Universitetets almanacksbyrå gav 2011 också ut namnsdagskalendrar för katter, hundar och hästar.

Alla de nämnda namnsdagslistorna tillhandahålls av Universitetets almanacksbyrå. Dessutom kan byrån också förmedla bl.a. Sveriges officiella namnlängd.

Login Form