Flaggdagar i Finland

Flaggdagar i Finland

Flaggdagarna är indelade i officiella och vedertagna flaggdagar.

De officiella flaggdagarna nämns i flaggningsförordningen. På de officiella flaggdagarna ska man på statens ämbetsverk, anstalter och inrättningar samt på offentliga byggnader i landskapet Åland hissa Finlands flagga. Allmän flaggning rekommenderas också för alla andra. Det finns sju officiella flaggdagar per år. Dessutom hissas flaggan på eventuella valdagar och den dag då republikens president tillträder sitt ämbete.

Vedertagna flaggdagar är sådana dagar som styrelsen för Universitetets almanacksbyrå har beslutat att införa i Finlands statskalender. Införandet i statskalendern föregås av att flaggningspraxis på dagen blivit vedertagen, antingen genom flera på varandra följande flaggningsrekommendationer från inrikesministeriet eller på något annat sätt.

Officiella flaggdagar:

 • Kalevaladagen, den finska kulturens dag (28.2)
 • Första maj, valborgsdagen, det finländska arbetets dag (1.5)
 • Mors dag (andra söndagen i maj)
 • Dagen för försvarets fanfest (4.6)
 • Midsommardagen, Finlands flaggas dag (lördagen mellan den 20 och 26 juni)
 • Fars dag (andra söndagen i november)
 • Självständighetsdagen (6.12)
 • Den dag då statliga val, kommunalval, val av finländska ledamöter till Europaparlamentet eller rådgivande folkomröstning i hela landet förrättas.
 • Den dag då republikens president tillträder sitt ämbete.

Vedertagna flaggdagar:

 • Runebergsdagen (5.2)
 • Minna Canth-dagen, jämställdhetsdagen (19.3)
 • Mikael Agricola-dagen, finska språkets dag (9.4)
 • Nationella veterandagen (27.4)
 • Europadagen (9.5)
 • Snellmansdagen, finskhetens dag (12.5)
 • De stupades dag (tredje söndagen i maj)
 • Eino Leino-dagen, diktens och sommarens dag (6.7)
 • Finska naturens dag (sista lördagen i augusti)
 • Miina Sillanpää-dagen, medborgarinflytandets dag (1.10)
 • Aleksis Kivi-dagen, den finska litteraturens dag (10.10)
 • FN-dagen (24.10)
 • Svenska dagen, Gustav Adolfsdagen (6.11)
 • Barnkonventionens dag (20.11)
 • Sibeliusdagen, den finländska musikens dag (8.12)

Åland har tre egna officiella flaggdagar:

 • Dagen för högtidlighållande av Ålands demilitarisering och neutralisering (30.3)
 • Ålands flaggas dag (sista söndagen i april)
 • Ålands självstyrelsedag (9.6)

Samerna har tolv egna officiella flaggdagar:

 • Samernas nationaldag (6.2.)
 • Dagen för grundandet av Finlands Sameting (2.3)
 • Marie bebådelsedag, traditionell samisk högtidsdag (om den 22–28 mars sammanfaller med palmsöndagen eller påskdagen firas Marie bebådelsedag söndagen före palmsöndagen)
 • Midsommardagen, allmän högtidsdag (lördagen mellan 20.6 och 26.6)
 • FN:s internationella dag för världens ursprungsfolk (9.8)
 • Dagen för godkännandet av sameflaggan (15.8)
 • Dagen för grundandet av Samerådet (18.8)
 • Dagen för grundandet av Sveriges Sameting (26.8)
 • Dagen för grundandet av Norges Sameting (9.10)
 • Dagen för grundandet av delegationen för sameärenden (9.11)
 • Första samiska riksdagsledamotens Isak Sabas födelsedag (15.11)
 • Elsa Laula Renbergs födelsedag (29.11)

 

Varje finländare har rätt att flagga med nationalflaggan närhelst han eller hon anser det lämpligt. Flaggningen är ett värdigt sätt att visa glädje, högtidlighet, respekt och sorg.

Flaggningen börjar klockan 8 på morgonen och slutar vid solnedgång, på sommaren senast klockan 21. Flaggningen på Finlands flaggas dag börjar klockan 18 på midsommarafton och slutar klockan 21 på midsommardagen.

På självständighetsdagen och på sådana valdagar då omröstningen slutar efter solnedgång, slutar flaggningen klockan 20. I polarnattsområden rekommenderar inrikesministeriet flaggning på vintern klockan 8–16.

En privat medborgare kan vara flexibel när det gäller flaggningstider, till exempel på grund av arbetstiderna.

Författningar om Finlands flagga

Lag om Finlands flagga 380/1978

Förordning om flaggning med Finlands flagga 383/1978

Statsrådets beslut om färgerna i Finlands flagga 827/1993

Sivustoamme päivitetään

Sivustoamme päivitetään 24.05. - 25.05.2024 klo 16 alkaen. Päivityksen aikana sivustolla voi esiintyä käyttökatkoja ja sisällön väliaikaisia puutteita. Kiitos kärsivällisyydestä!

This will close in 0 seconds