Kontaktuppgifter

Universitetets almanacksbyrå /
Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut Oy

E-post: almanakka@helsinki.fi

Telefontjänst (vardagar kl. 10–15):
02941 22942 (beställningar, kalender- och tideräkningsrelaterade frågor)
02941 22947 (namnfrågor)

Postadress: PB 14, 00014 Helsingfors universitet
Besöksadress: Kopernikusvägen 1, 00130 Helsingfors

Faktureringsinformation

Nätfakturor:

OVT-kod: 003707735739
Operatör: BasWare

Pappersfakturor:

Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut Oy
PB 176
00101 Helsingfors

Fakturor via e-post:

laskut@administer.fi
FO-nummer: 0773573-9

Personal

Minna Saarelma-Paukkala
Verkställande direktör
minna.saarelma@helsinki.fi
02941 22947

Asko Palviainen
Specialplanerare
asko.palviainen@helsinki.fi
02941 22942

Onerva Ollila
Kommunikationskoordinator, grafisk designer
onerva.ollila@helsinki.fi
02941 22943

Lasse Hämäläinen
Calendar Editor
lasse.j.hamalainen@helsinki.fi
041 317 0546