Meddelanden

Universitetets almanacksbyrås webbplats har fått en ny form

Universitetets almanacksbyrå förnyar sin webbplats under 2023. Den nya webbplatsen har utformats såväl för kunder som beställer kalendermaterial som för alla medborgare som är intresserade av kalenderfrågor. Inom kort kommer det också att vara lätt att handla i nätbutiken.
Lue lisää

Nya flaggdagar i kalendern 2023

År 2023 läggs två nya flaggdagar till i den finländska kalendern: Finska naturens dag (sista lördagen i augusti) och Miina Sillanpää-dagen, medborgarinflytandets dag 1.10. Båda är s.k. vedertagna flaggdagar i kalendern. Efter revideringen finns det sju officiella flaggdagar som nämns i flaggningsförordningen och femton vedertagna flaggdagar i den finländska kalendern.
Lue lisää