logo sv

kalenterintek

Skräddarsydda kalendermallar

Kalendern som kunden själv vill ha den

Vi gör också kalendermallar på beställning. Om du inte hittar en kalender som passar dina eller dina kunders behov bland Almanacksbyråns standardmallar kan du be om offert för en egen mall. Mallen planeras då gemensamt, eller så kan vi designa en kalender som följer ett färdigt grafiskt uttryck.

Kalendersidorna görs färdiga med innehåll och med önskade fonter, färger, logotyper m.m. De färdiga mallarna sänder vi per e-post som InDesign-dokument och pdf.

Exempel på specialbeställningar är internationella flerspråkiga kalendermallar med lediga dagar för flera länder. Vi designar också allt fler kalendrar som följer det grafiska uttrycket för ett visst företag eller varumärke.

För planering av en kalender är avgiften 76 euro/timme + 24 % moms.

Granskning av kalendrar

En kalender är tillförlitlig endast om den är felfri. Vi granskar färdiga kalendrar med stor yrkesskicklighet.

För granskning av en kalender är avgiften 76 euro/timme + 24 % moms. Du kan be om offert för granskning av din kalender genom kontaktformuläret

Login Form