logo sv

kalenterintek

Namnsdagsprislista

Den finska och den finlandssvenska namnsdagskalendern upprätthålls av Helsingfors universitet som också har upphovsrätt till namnlängderna. Namnsdagar kan därför publiceras endast med lov av Almanacksbyrån. Upphovsrätten gäller också de namnsdagsuppgifter som publiceras i mobilappar och på internet. Om upphovsrätten. 

Namnlängderna har reviderats senast för år 2020.

Avgiften för namnsdagarna bestäms enligt upplagan i enlighet med tabellen nedan. En upplaga som ligger mellan två nivåer i tabellen ger ett pris som på samma sätt ligger mellan motsvarande prisnivåer. Namnsdagsavgiften för en tvåspråkig kalender (svensk + finsk) är 1,5 gånger priset för en enspråkig. Till prisen tillkommer 24 % moms. Prisen gäller material för år 2022.

Namnsdagsuppgifter kan fritt publiceras i tidningar och tidsskrifter och i radio och tv och på webbsidor om man på en och samma gång publicerar namnsdagsuppgifter för högst två veckor, eller en alfabetisk lista med 15 namn eller färre. Utgivarna har möjlighet att köpa namnsdagslistorna i elektroniskt format från Almanacksbyrån även för bruk som inte berörs av upphovsrätten. Priset är 128 € + moms (ett språk) eller 173 € + moms (två språk).

Avgifterna för namndagar som integreras i mobilappar faktureras enligt antalet sålda appar. Eftersom försäljningspriset för en app är lägre än för en papperskalender är också avgiften för namnsdagarna lägre. Avgiften för namnsdagar 2022 för bruk i mobilappar är 0,055 euro + moms per såld enspråkig app och 0,082 euro + moms per såld tvåspråkig app.

Almanacksbyrån erbjuder också de samiska och ortodoxa namnlängderna. Längderna sänds som textfiler eller som worddokument. Namnen är ordnade kronologiskt enligt namnsdag och alfabetiskt. Priset är 57 euro/st + moms 24 %

Det finns också namnlängder för katter, hundar och hästar.Priset på en namnlängd är 57 euro. Till prisen läggs 24 % moms. Läs mer om djurens namnsdagar.

 

Kalenderupplaga
antal
Namnsdagarna, euro, ett språk Namnsdagsavgift per kalender, två språk Namnsdagarna, euro, två språk
0–100 43,50 0,435 62,25
250 64,- 0,256 96,-
500 98,- 0,196 147,-
600 117,- 0,195 175,50
700 137,- 0,196 205,50
800 156,- 0,195 234,-
900 176,- 0,196 264,-
1 000 195,- 0,195 292,50
1 200 234,- 0,195 351,-
1 500 293,- 0,195 439,50
1 800 351,- 0,195 526,50
2 000 390,- 0,195 585,-
2 500 468,- 0,187 702,-
3 000 546,- 0,182 819,-
3 500 623,- 0,178 934,50
4 000 701,- 0,175 1 051,50
5 000 857,- 0,171 1 285,50
6 000 988,- 0,165 1 482,-
7 000 1 120,- 0,160 1 680,-
8 000 1 251,- 0,156 1 876,50
9 000 1 382,- 0,154 2 073,-
10 000 1 514,- 0,151 2 271,-
12 000 1 731,- 0,144 2 596,50
15 000 2 056,- 0,137 3 084,-
18 000 2 382,- 0,132 3 573,-
20 000 2 599,- 0,130 3 898,50
22 000 2 816,- 0,128 4 224,-
25 000 3 142,- 0,126 4 713,-
28 000 3 467,- 0,124 5 200,50
30 000 3 684,- 0,123 5 526,-
35 000 4 167,- 0,119 6 250,50
40 000 4 649,- 0,116 6 973,50
45 000 5 131,- 0,114 7 696,50
50 000 5 614,- 0,112 8 421,-
60 000 5 799,- 0,097 8 698,50
70 000 5 928,- 0,085 8 892,-
80 000 6 486,- 0,081 9 729,-
90 000 6 945,- 0,077 10 417,50
100 000 7 367,- 0,074 11 050,50
150 000 9 999,- 0,067 14 998,50
200 000 12 013,- 0,060 18 019,50
250 000 13 471,- 0,054 20 206,50
300 000 14 311,- 0,048 21 466,50
350 000 15 145,- 0,043 22 717,50
400 000 16 361,- 0,041 24 541,50
över 400 000 Enligt överenskommelse      

Login Form