logo sv

kalenterintek

Namnsdagsprislista

Den finska och den finlandssvenska namnsdagskalendern upprätthålls av Helsingfors universitet som också har upphovsrätt till namnlängderna. Namnsdagar kan därför publiceras endast med lov av Almanacksbyrån. Upphovsrätten gäller också de namnsdagsuppgifter som publiceras i mobilappar och på internet. Om upphovsrätten. 

Namnlängderna har reviderats senast för år 2015. I den nya finlandssvenska namnsdagskalendern finns 715 namn, 375 kvinnonamn och 340 mansnamn. I den finska namnsdagskalendern 2015 finns 873 namn, av vilka 455 är kvinnonamn och 418 mansnamn.

Avgiften för namnsdagarna bestäms enligt upplagan i enlighet med tabellen nedan. En upplaga som ligger mellan två nivåer i tabellen ger ett pris som på samma sätt ligger mellan motsvarande prisnivåer. Namnsdagsavgiften för en tvåspråkig kalender (svensk + finsk) är 1,5 gånger priset för en enspråkig. Till prisen tillkommer 24 % moms. Prisen gäller material för år 2017.

Namnsdagsuppgifter kan fritt publiceras i tidningar och tidsskrifter och i radio och tv och på webbsidor om man på en och samma gång publicerar namnsdagsuppgifter för högst två veckor, eller en alfabetisk lista med 15 namn eller färre. Utgivarna har möjlighet att köpa namnsdagslistorna i elektroniskt format från Almanacksbyrån även för bruk som inte berörs av upphovsrätten. Priset är 124 € + moms (ett språk) eller 168 € + moms (två språk).

Avgifterna för namndagar som integreras i mobilappar faktureras enligt antalet sålda appar. Eftersom försäljningspriset för en app är lägre än för en papperskalender är också avgiften för namnsdagarna lägre. Avgiften för namnsdagar 2016 för bruk i mobilappar är 0,053 euro + moms per såld enspråkig app och 0,080 euro + moms per såld tvåspråkig app.

Almanacksbyrån erbjuder också de samiska och ortodoxa namnlängderna. Längderna sänds som textfiler eller som worddokument. Namnen är ordnade kronologiskt enligt namnsdag och alfabetiskt. Priset är 55,20 euro/st + moms 24 %

Det finns också namnlängder för katter, hundar och hästar.Priset på en namnlängd är 53 euro + 0,09 euro/tryckt kalender.Till prisen läggs 24 % moms. Läs mer om djurens namnsdagar.

 

Kalenderupplaga
antal
Namnsdagarna, euro, ett språk Namnsdagsavgift per kalender, två språk Namnsdagarna, euro, två språk
0–100 42,20 0,422 63,30
250 63,35 0,253 95,-
500 95,- 0,190 142,50
600 114,- 0,190 171,-
700 132,- 0,190 198,-
800 151,- 0,190 226,50
900 170,- 0,190 255,-
1 000 189,- 0,190 283,50
1 200 227,- 0,190 340,50
1 500 284,- 0,190 426,-
1 800 341,- 0,190 511,50
2 000 379,- 0,190 568,50
2 500 454,- 0,182 681,-
3 000 530,- 0,177 795,-
3 500 605,- 0,173 907,50
4 000 681,- 0,170 1 021,50
5 000 832,- 0,166 1 248,-
6 000 959,- 0,160 1 438,50
7 000 1 087,- 0,155 1 630,50
8 000 1 214,- 0,152 1 821,-
9 000 1 342,- 0,149 2 013,-
10 000 1 469,- 0,147 2 203,50
12 000 1 680,- 0,140 2 520,-
15 000 1 996,- 0,133 2 994,-
18 000 2 312,- 0,128 3 468
20 000 2 523,- 0,126 3 784,50
22 000 2 733,- 0,124 4 099,50
25 000 3 049,- 0,122 4 573,50
28 000 3 365,- 0,120 5 047,50
30 000 3 576,- 0,119 5 364,50
35 000 4 044,- 0,116 6 066,-
40 000 4 512,- 0,113 6 768,-
45 000 4 980,- 0,111 7 470,-
50 000 5 448,- 0,109 8 172,-
60 000 5 628,- 0,094 8 442,-
70 000 5 754,- 0,082 8 631,-
80 000 6 296,- 0,079 9 444,-
90 000 6 741,- 0,075 10 111,50
100 000 7 150,- 0,072 10 725,-
150 000 9 705,- 0,065 14 557,50
200 000 11 660,- 0,058 17 490,-
250 000 13 075,- 0,052 19 612,50
300 000 13 890,- 0,046 20 835,-
350 000 14 700,- 0,042 22 050,-
400 000 15 880,- 0,040 23 820,-
över 400 000 Enligt överenskommelse    

Login Form