logo sv

kalenterintek

Namnsdagsprislista

Den finska och den finlandssvenska namnsdagskalendern upprätthålls av Helsingfors universitet som också har upphovsrätt till namnlängderna. Namnsdagar kan därför publiceras endast med lov av Almanacksbyrån. Upphovsrätten gäller också de namnsdagsuppgifter som publiceras i mobilappar och på internet. Om upphovsrätten. 

Namnlängderna har reviderats senast för år 2015. I den nya finlandssvenska namnsdagskalendern finns 715 namn, 375 kvinnonamn och 340 mansnamn. I den finska namnsdagskalendern 2015 finns 873 namn, av vilka 455 är kvinnonamn och 418 mansnamn.

Avgiften för namnsdagarna bestäms enligt upplagan i enlighet med tabellen nedan. En upplaga som ligger mellan två nivåer i tabellen ger ett pris som på samma sätt ligger mellan motsvarande prisnivåer. Namnsdagsavgiften för en tvåspråkig kalender (svensk + finsk) är 1,5 gånger priset för en enspråkig. Till prisen tillkommer 24 % moms. Prisen gäller material för år 2019.

Namnsdagsuppgifter kan fritt publiceras i tidningar och tidsskrifter och i radio och tv och på webbsidor om man på en och samma gång publicerar namnsdagsuppgifter för högst två veckor, eller en alfabetisk lista med 15 namn eller färre. Utgivarna har möjlighet att köpa namnsdagslistorna i elektroniskt format från Almanacksbyrån även för bruk som inte berörs av upphovsrätten. Priset är 125 € + moms (ett språk) eller 170 € + moms (två språk).

Avgifterna för namndagar som integreras i mobilappar faktureras enligt antalet sålda appar. Eftersom försäljningspriset för en app är lägre än för en papperskalender är också avgiften för namnsdagarna lägre. Avgiften för namnsdagar 2018 för bruk i mobilappar är 0,054 euro + moms per såld enspråkig app och 0,081 euro + moms per såld tvåspråkig app.

Almanacksbyrån erbjuder också de samiska och ortodoxa namnlängderna. Längderna sänds som textfiler eller som worddokument. Namnen är ordnade kronologiskt enligt namnsdag och alfabetiskt. Priset är 55,80 euro/st + moms 24 %

Det finns också namnlängder för katter, hundar och hästar.Priset på en namnlängd är 54 euro + 0,09 euro/tryckt kalender.Till prisen läggs 24 % moms. Läs mer om djurens namnsdagar.

 

Kalenderupplaga
antal
Namnsdagarna, euro, ett språk Namnsdagsavgift per kalender, två språk Namnsdagarna, euro, två språk
0–100 42,60 0,426 63,90
250 64,- 0,256 96,-
500 96,- 0,192 145,-
600 115,- 0,192 172,50
700 134,- 0,191 201,-
800 153,- 0,191 229,50
900 172,- 0,191 258,-
1 000 191,- 0,191 286,50
1 200 229,- 0,191 344,-
1 500 287,- 0,191 430,50
1 800 344,- 0,191 517,-
2 000 382,- 0,191 573,-
2 500 459,- 0,184 688,-
3 000 535,- 0,178 802,50
3 500 611,- 0,175 917,-
4 000 687,- 0,172 1 030,50
5 000 840,- 0,168 1 260,-
6 000 969,- 0,162 1 453,50
7 000 1 097,- 0,157 1 645,50
8 000 1 226,- 0,153 1 839,-
9 000 1 355,- 0,151 2 032,50
10 000 1 484,- 0,148 2 226,-
12 000 1 697,- 0,141 2 545,-
15 000 2 016,- 0,134 3 024,-
18 000 2 335,- 0,130 3 502,50
20 000 2 547,- 0,127 3 820,50
22 000 2 761,- 0,126 4 141,-
25 000 3 080,- 0,123 4 620,-
28 000 3 399,- 0,121 5 098,-
30 000 3 612,- 0,120 5 418,-
35 000 4 085,- 0,117 6 127,-
40 000 4 557,- 0,114 6 835,50
45 000 5 030,- 0,112 7 545,50
50 000 5 503,- 0,110 8 254,50
60 000 5 684,- 0,095 8 526,50
70 000 5 812,- 0,083 8 717,50  
80 000 6 359,- 0,079 9 538,50  
90 000 6 808,- 0,076 10 213,-  
100 000 7 222,- 0,072 10 833,-  
150 000 9 802,- 0,065 14 703,-  
200 000 11 777,- 0,059 17 665,50  
250 000 13 206,- 0,053 19 809,-  
300 000 14 029,- 0,047 21 043,50  
350 000 14 847,- 0,042 22 270,50  
400 000 16 039,- 0,040 24 058,-  
över 400 000 Enligt överenskommelse      

Login Form