logo sv

kalenterintek

Namnsdagsprislista

Den finska och den finlandssvenska namnsdagskalendern upprätthålls av Helsingfors universitet som också har upphovsrätt till namnlängderna. Namnsdagar kan därför publiceras endast med lov av Almanacksbyrån. Upphovsrätten gäller också de namnsdagsuppgifter som publiceras i mobilappar och på internet. Om upphovsrätten. 

Namnlängderna har reviderats senast för år 2020.

Avgiften för namnsdagarna bestäms enligt upplagan i enlighet med tabellen nedan. En upplaga som ligger mellan två nivåer i tabellen ger ett pris som på samma sätt ligger mellan motsvarande prisnivåer. Namnsdagsavgiften för en tvåspråkig kalender (svensk + finsk) är 1,5 gånger priset för en enspråkig. Till prisen tillkommer 24 % moms. Prisen gäller material för år 2020.

Namnsdagsuppgifter kan fritt publiceras i tidningar och tidsskrifter och i radio och tv och på webbsidor om man på en och samma gång publicerar namnsdagsuppgifter för högst två veckor, eller en alfabetisk lista med 15 namn eller färre. Utgivarna har möjlighet att köpa namnsdagslistorna i elektroniskt format från Almanacksbyrån även för bruk som inte berörs av upphovsrätten. Priset är 126 € + moms (ett språk) eller 171 € + moms (två språk).

Avgifterna för namndagar som integreras i mobilappar faktureras enligt antalet sålda appar. Eftersom försäljningspriset för en app är lägre än för en papperskalender är också avgiften för namnsdagarna lägre. Avgiften för namnsdagar 2020 för bruk i mobilappar är 0,054 euro + moms per såld enspråkig app och 0,082 euro + moms per såld tvåspråkig app.

Almanacksbyrån erbjuder också de samiska och ortodoxa namnlängderna. Längderna sänds som textfiler eller som worddokument. Namnen är ordnade kronologiskt enligt namnsdag och alfabetiskt. Priset är 56,40 euro/st + moms 24 %

Det finns också namnlängder för katter, hundar och hästar.Priset på en namnlängd är 54 euro + 0,09 euro/tryckt kalender.Till prisen läggs 24 % moms. Läs mer om djurens namnsdagar.

 

Kalenderupplaga
antal
Namnsdagarna, euro, ett språk Namnsdagsavgift per kalender, två språk Namnsdagarna, euro, två språk
0–100 43,- 0,426 64,50
250 64,60 0,256 96,90
500 97,- 0,193 145,50
600 116,- 0,193 174,-
700 135,- 0,193 202,50
800 154,- 0,193 231,-
900 174,- 0,193 261,-
1 000 193,- 0,193 289,50
1 200 232,- 0,193 348,-
1 500 290,- 0,193 435,-
1 800 348,- 0,193 522,-
2 000 386,- 0,193 579,-
2 500 463,- 0,185 694,50
3 000 540,- 0,180 810,-
3 500 617,- 0,176 925,50
4 000 694,- 0,174 1 041,-
5 000 848,- 0,170 1 272,-
6 000 978,- 0,163 1 467,-
7 000 1 108,- 0,158 1 662,-
8 000 1 239,- 0,155 1 858,50
9 000 1 369,- 0,152 2 053,50
10 000 1 499,- 0,150 2 248,50
12 000 1 714,- 0,143 2 571,-
15 000 2 036,- 0,136 3 054,-
18 000 2 358,- 0,131 3 537,-
20 000 2 573,- 0,129 3 859,50
22 000 2 788,- 0,127 4 182,-
25 000 3 111,- 0,124 4 666,50
28 000 3 433,- 0,123 5 149,50
30 000 3 648,- 0,122 5 472,-
35 000 4 126,- 0,118 6 189,-
40 000 4 603,- 0,115 6 904,50
45 000 5 080,- 0,113 7 620,-
50 000 5 558,- 0,111 8 337,-
60 000 5 741,- 0,096 8 611,50
70 000 5 870,- 0,084 8 805,-
80 000 6 423,- 0,080 9 634,50
90 000 6 876,- 0,076 10 314,-
100 000 7 294,- 0,073 10 941,-
150 000 9 900,- 0,066 14 850,-
200 000 11 894,- 0,059 17 841,-
250 000 13 338,- 0,053 20 007,-
300 000 14 169,- 0,047 21 254,-
350 000 14 995,- 0,043 22 492,50
400 000 16 199,- 0,040 24 299,-
över 400 000 Enligt överenskommelse      

Login Form