logo sv

kalenterintek

Gör en kalender

En kalenders viktigaste egenskap är att den är tillförlitlig. När du beställer kalendermaterial från Almanacksbyrån kan du vara säker på att alla uppgifter i din kalender blir korrekta.

När du gör en kalender kan du använda en av almanackbyråns färdiga kalendermallar eller så kan du skapa en helt egen kalender. Om du skapar en egen kan du ha nytta av Almanackbyråns listor över kalenderuppgifter. Se Basinformation för kalendrar och Annan kalenderinformation.

Broschyren Kalendermaterial

I broschyren Kalendermaterial 2023 presenteras våra kalendermallar. I broschyren finns också information om hur man ska gå till väga när man gör en kalender. På vår webbplats finns pdf-mallar av de sidor i broschyren som visar färdiga kalendrar, se Färdiga kalendermallar. Prisen i broschyren gäller material för år 2023.

Klicka på bilden för att öppna broschyren!

TK23

Login Form