logo sv

liputus resp

Flaggningstider och flaggningsregler

Flaggningstider

Flaggningstiderna varierar i viss mån beroende på flaggdag. Följande rekommendationer baserar sig på förordningen om flaggning eller ges i samförstånd med Inrikesministeriet.

Runebergsdagen: flaggan hissas kl. 8 och halas vid solnedgången (i Helsingfors cirka 16.40 ... i Utsjoki cirka 15.20)

Kalevaladagen: kl. 8–solnedgång (i Helsingfors cirka 17.40 ... i Utsjoki cirka 17.10)

Minna Canth-dagen: kl. 8–solnedgång (i Helsingfors cirka 18.30 ... i Utsjoki cirka 18.30)

Mikael Agricola-dagen: kl. 8–solnedgång (i Helsingfors cirka 20.20 ... i Utsjoki cirka 20.50)

nationella veterandagen: kl. 8–21

första maj: kl. 8–21

mors dag: kl. 8–21

Europadagen: kl. 8–21

Snellmansdagen: kl. 8–21

de stupades dag: kl. 8–21

dagen för försvarets fanfest: kl. 8–21

midsommar: midsommarafton kl. 18–midsommardagen kl. 21

Eino Leino-dagen: kl. 8–21

Alexis Kivi-dagen: kl. 8–solnedgång (i Helsingfors cirka 18.30 ... i Utsjoki cirka 17.50)

FN-dagen: kl. 8–solnedgång (i Helsingfors cirka 17.40 ... i Utsjoki cirka 16.50)

svenska dagen: kl. 8–solnedgång (i Helsingfors cirka 16.10 ... i Utsjoki cirka 14.40)

fars dag: kl. 8–solnedgång (i Helsingfors cirka 16 ... i Utsjoki cirka 14.20)

barnkonventionens dag: kl. 8–16

självständighetsdagen: kl. 8–20

Sibeliusdagen: kl. 8–16

valdag: kl. 8–solnedgång. Om röstningen avslutas efter solnedgång halas flaggan kl. 20.

den dag då republikens president tillträder sitt ämbete: kl. 8–solnedgång

Författningar om Finlands flagga

Lag om Finlands flagga 380/1978

Förordning om flaggning med Finlands flagga 383/1978

Statsrådets beslut om färgerna i Finlands flagga 827/1993

 

Login Form