logo sv

liputus resp

Flaggdagarna i Universitetsalmanackan

1952 – Flaggdagarna tas för första gången in i almanackan. Flaggdagar: Runebergsdagen, Kalevaladagen, Snellmansdagen, mors dag, marskalkens av Finland födelsedag, som firas såsom försvarets flaggfest, Finlands flaggas dag och självständighetsdagen. Som anvisning ges: "Flaggan hissas i topp kl. 8–9 på morgonen och bör ovillkorligen nedtagas vid solnedgången."

1953 – Listan kompletteras med Alexis Kivi-dagen. Anvisningen ändras till: "Flaggning begynner under tiden mellan den 15 mars och den 1 oktober kl. 8 och under annan årstid kl. 9 samt avslutas vid solnedgången, dock senast kl. 21."

1976 – Flaggsymbolen tas för första gången in på månadssidorna i Universitetsalmanackan för att markera flaggdagar.

1977 – Flaggdagarna delas i almanackan in i två grupper, officiella och vedertagna. De officiella är mors dag, försvarets flaggfest, Finlands flaggas dag och självständighetsdagen, de vedertagna är Runebergsdagen, Kalvaladagen, Snellmansdagen och Alexis Kivi-dagen. De stupades dag läggs 1977 till listan på de vedertagna flaggdagarna. För den ges flaggningsanvisningen: "På de stupades dag flaggas mellan kl. 8 och kl. 21, och flaggan hålles på halvstång kl. 10-14."

1978 – Förordningen om flaggning utfärdas och därför kompletteras de officiella flaggdagarna i Universitetsalmanackan 1979 med Kalevaladagen och valborgsdagen. I listan på flaggdagar nämns även att man ska hissa flaggan de dagar då riksdagsmannaval förrättas, liksom den dag då republikens president tillträder sitt ämbete. Till de vedertagna flaggdagarna läggs Agricoladagen och svenska dagen. Anvisningen om flaggningstider formuleras om till: "Flaggningen begynner under alla årstider kl. 8 och avslutas vid solnedgången, dock senast kl. 21." Anvisningen kompletteras med information om flaggning på midsommarnatten.

1987 – FN-dagen och fars dag läggs till de vedertagna flaggdagarna.

1988 – nationella veterandagen läggs till de vedertagna flaggdagarna.

1989–2008 ges de officiella och de vedertagna flaggdagarna i almanackan kronologiskt i en och samma lista.

1991 – de officiella flaggdagarna på Åland tas med i Universitetsalmanackan.

1996 – omnämnandet om sorgflaggning på de stupades dag tas bort.

1998 – Eino Leino-dagen läggs till almanackans vedertagna flaggdagar. Från år 1998 ger Inrikesministeriet årliga rekommendationer om flaggning på Europadagen.

2003 – samernas officiella flaggdagar tas med i Universitetsalmanackan.

2007 – Minna Canth-dagen läggs till de vedertagna flaggdagarna.

2011 – Flaggdagarna delas in i "officiella" och "övriga" flaggdagar. Till listan på övriga flaggdagar läggs Europadagen och Sibeliusdagen.

Login Form