logo sv

liputus resp

Flaggdagar i Finland år 2023

Officiella flaggdagar som nämns i flaggningsförordningen:

På officiella flaggdagar flaggas vid alla statliga ämbetsverk och institutioner, och också i övrigt rekommenderas allmän flaggning.

28.2  Kalevaladagen, den finska kulturens dag

1.5  Första maj, valborgsdagen, det finländska arbetets dag

14.5  Mors dag (andra söndagen i maj)

4.6  Dagen för försvarets fanfest

24.6  Midsommardagen, Finlands flaggas dag (lördagen mellan den 20 och 26 juni)

12.11  Fars dag (andra söndagen i november)

6.12  Självständighetsdagen

Den dag då statliga val, kommunalval, val av företrädare i Europaparlamentet eller rådgivande folkomröstning i hela landet förrättas (riksdagsval den 2 april 2023).

Den dag då republikens president tillträder sitt ämbete.

Vedertagna flaggdagar:

5.2  Runebergsdagen

19.3  Minna Canth-dagen, jämställdhetsdagen

9.4  Mikael Agricola-dagen, finska språkets dag

27.4  Nationella veterandagen

9.5  Europadagen

12.5  Snellmansdagen, finskhetens dag

21.5  De stupades dag (tredje söndagen i maj)

6.7  Eino Leino-dagen, diktens och sommarens dag

26.8 Finska naturens dag (sista lördagen i augusti)

1.10 Miina Sillanpää-dagen, medborgarinflytandes dag

10.10  Alexis Kivi-dagen, den finska litteraturens dag

24.10  FN-dagen

6.11  Svenska dagen, Gustav Adolfsdagen

20.11 Barnkonventionens dag

8.12  Sibeliusdagen, den finländska musikens dag

Åland har dessutom tre egna officiella flaggdagar:

30.3  Dagen för högtidlighållande av Ålands demilitarisering och neutralisering

30.4  Ålands flaggas dag (sista söndagen i april)

9.6  Ålands självstyrelsedag

Samerna har tolv egna officiella flaggdagar:

6.2  Samiska nationaldagen

2.3  Dagen för grundandet av Finlands Sameting

26.3  Marie bebådelsedag, traditionell samisk högtidsdag

24.6  Midsommardagen, allmän högtidsdag

9.8  FN:s internationella dag för världens ursprungsfolk

15.8  Dagen för godkännandet av sameflaggan

18.8  Dagen för grundandet av Samerådet

26.8  Dagen för grundandet av Sveriges Sameting

9.10  Dagen för grundandet av Norges Sameting

9.11  Dagen för grundandet av delegationen för sameärenden

15.11  Första samiska riksdagsledamotens Isak Sabas födelsedag

29.11  Elsa Laula Renbergs födelsedag

Var och en har rätt att flagga med nationalflagga när han finner anledning därtill. Flaggan hissas klockan 8 och halas vid solnedgången, dock senast klockan 21 sommartid. Flaggningen på Finlands flaggas dag börjar midsommaraftonen klockan 18 och slutar midsommardagen klockan 21. På självständighetsdagen och sådan valdag då röstningen upphör efter solnedgången slutar flaggningen klockan 20. Enskilda medborgare kan avvika från flaggningstiderna till exempel på grund av sina arbetstider.

Närmare upplysningar:

Inrikesministeriets flaggningssidor :
http://www.intermin.fi/sv/ministeriet/finlands_flagga_och_vapen

Suomalaisuuden Liitto ry (på finska):
http://www.suomalaisuudenliitto.fi/?page_id=21

Login Form