logo sv

liputus resp

Flaggdagar i Finland år 2018

Officiella flaggdagar som nämns i flaggningsförordningen.

På officiella flaggdagar flaggas vid alla statliga ämbetsverk och institutioner, och också i övrigt rekommenderas allmän flaggning.

28.2  Kalevaladagen, den finska kulturens dag

1.5  Första maj, valborgsdagen, det finländska arbetets dag

13.5  Mors dag (andra söndagen i maj)

4.6  Dagen för försvarets fanfest

23.6  Midsommardagen, Finlands flaggas dag (lördagen mellan den 20 och 26 juni)

6.12  Självständighetsdagen

Den dag då statliga val, kommunalval, val av företrädare i Europaparlamentet eller rådgivande folkomröstning i hela landet förrättas (presidentval 28.1.2018, andra valomgången vid behov 11.2.2018).

Den dag då republikens president tillträder sitt ämbete (1.2 eller 1.3.2018).

Övriga flaggdagar

dvs. vedertagna flaggdagar samt dagar då inrikesministeriet under flera år har rekommenderat flaggning:

5.2  Runebergsdagen

19.3  Minna Canth-dagen, jämställdhetsdagen

9.4  Mikael Agricola-dagen, finska språkets dag

27.4  Nationella veterandagen

9.5  Europadagen

12.5  Snellmansdagen, finskhetens dag

20.5  De stupades dag (tredje söndagen i maj)

6.7  Eino Leino-dagen, diktens och sommarens dag

10.10  Alexis Kivi-dagen, den finska litteraturens dag

24.10  FN-dagen

6.11  Svenska dagen, Gustav Adolfsdagen

11.11  Fars dag (andra söndagen i november)

8.12  Sibeliusdagen, den finländska musikens dag

Inrikesministeriet rekommenderar flaggning år 2018:

16.2 100-årsdagen av Litauens självständighet

24.2 100-årsdagen av Estlands självständighet

28.5 Finlands flagga 100 år

10.7 Helene Schjerfbeck-dagen, den finländska bildkonstens dag

Dagen för skolstart (datumet varierar enligt kommun)

25.8 Den finska naturens dag

1.10 Miina Sillanpää-dagen, medborgarinflytandets dag

18.11 100-årsdagen av Lettlands självständighet

20.11 Barnkonventionens dag

1.12 100-årsdagen av Islands statliga självbestämmanderätt

4.12 Den finska demokratins dag

Åland har dessutom tre egna officiella flaggdagar:

30.3  Dagen för högtidlighållande av Ålands demilitarisering och neutralisering

29.4  Ålands flaggas dag (sista söndagen i april)

9.6  Ålands självstyrelsedag

Samerna har elva egna officiella flaggdagar:

6.2  Samiska nationaldagen

2.3  Dagen för grundandet av Finlands Sameting

18.3  Marie bebådelsedag, traditionell samisk högtidsdag

23.6  Midsommardagen, allmän högtidsdag

9.8  FN:s internationella dag för världens ursprungsfolk

15.8  Dagen för godkännandet av sameflaggan

18.8  Dagen för grundandet av Samerådet

26.8  Dagen för grundandet av Sveriges Sameting

9.10  Dagen för grundandet av Norges Sameting

9.11  Dagen för grundandet av delegationen för sameärenden

15.11  Första samiska riksdagsledamotens Isak Sabas födelsedag

Var och en har rätt att flagga med nationalflagga när han finner anledning därtill. Flaggan hissas klockan 8 och halas vid solnedgången, dock senast klockan 21 sommartid. Flaggningen på Finlands flaggas dag börjar midsommaraftonen klockan 18 och slutar midsommardagen klockan 21. På självständighetsdagen och sådan valdag då röstningen upphör efter solnedgången slutar flaggningen klockan 20. Enskilda medborgare kan avvika från flaggningstiderna till exempel på grund av sina arbetstider.

Närmare upplysningar:

Inrikesministeriets flaggningssidor :
http://www.intermin.fi/sv/ministeriet/finlands_flagga_och_vapen

Suomalaisuuden Liitto ry (på finska):
http://www.suomalaisuudenliitto.fi/?page_id=21

 

Login Form