logo sv

Almanackorna på 1900-talet

1999 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1997 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1996 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1995 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1994 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1993 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1992 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1990 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1989 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1988 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1987 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1986 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1985 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1984 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1983 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1982 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1980 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1979 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1978 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1977 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1976 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1975 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1974 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1973 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1972 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1971 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1970 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1969 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1968 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1967 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1966 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1965 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1964 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1963 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1962 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1961 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1960 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1959 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1958 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1957 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1956 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1955 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1954 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1953 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1952 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1951 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1950 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1949 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1948 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1947 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1946 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1945 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1944 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1943 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1942 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1941 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1940 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1939 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1938 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1937 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1936 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1935 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1934 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1933 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1932 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1931 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1930 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1929 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1928 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1927 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1926 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1925 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1924 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1923 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1922 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1921 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1920 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1919 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1918 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1917 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1916 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1915 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1914 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1913 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1912 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1911 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1910 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1909 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1908 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1907 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1906 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1905 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1904 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1903 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1902 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1901 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1900 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1997 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1996 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1995 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1994 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1993 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1992 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1990 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1989 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1988 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1987 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1986 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1985 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1984 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1983 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1982 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1980 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1979 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1978 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1977 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1976 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1975 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1974 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1973 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1972 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1971 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1970 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1969 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1968 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1967 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1966 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1965 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1964 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1963 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1962 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1961 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1960 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1959 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1958 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1957 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1956 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1955 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1954 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1953 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1952 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1951 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1950 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1949 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1948 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1947 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1946 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1945 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1944 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1943 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1942 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1941 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1940 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1939 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1938 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1937 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1936 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1935 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1934 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1933 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1932 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1931 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1930 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1929 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1928 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1927 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1926 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1925 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1924 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1923 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1922 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1921 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1920 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1919 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1918 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1917 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1916 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1915 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1914 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1913 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1912 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1911 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1910 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1909 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1908 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1907 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1906 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1905 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1904 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1903 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1902 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1901 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1900 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Login Form