logo sv

Almanackorna på 1800-talet

1899 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1898 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1897 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1896 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1895 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1894 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1893 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1892 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1891 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1890 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1889 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1888 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1887 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1886 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1885 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1884 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1883 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1882 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1881 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1880 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1879 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1878 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1877 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1876 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1875 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1874 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1873 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1872 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1871 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1870 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1869 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1868 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1867 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1866 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1865 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1864 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1863 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1862 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1861 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1860 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1859 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1858 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1857 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1856 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1855 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1854 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1853 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1852 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1851 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1850 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1849 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1848 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1847 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1846 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1845 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1844 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1843 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1842 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1841 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1840 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1839 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1838 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1837 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1836 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1835 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1834 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1833 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1832 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1831 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1830 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1829 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1828 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1827 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1826 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1825 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1824 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1823 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1822 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1821 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1820 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1819 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1818 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1817 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1816 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1815 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1814 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1813 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1812 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1811 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1810 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1809 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1808 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1807 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1806 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1805 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1804 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1803 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1802 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1801 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1800 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1899 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1898 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1897 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1896 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1895 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1894 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1893 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1892 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1891 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1890 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1889 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1888 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1887 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1886 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1885 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1884 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1883 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1882 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1881 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1880 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1879 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1878 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1877 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1876 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1875 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1874  
1873  
1872 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1871 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1870 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1869  
1868 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1867 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1866 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1865 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1864 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1863 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1862 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1861  
1860 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1859  
1858 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1857  
1856  
1855  
1854 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1853 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1852 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1851 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1850 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1849 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1848 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1847 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1846 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1845 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1844 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1843 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1842 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1841 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1840 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1839 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1838 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1837 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1836 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1835 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1834 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1833 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1832 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1831 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1830 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1829 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1828 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1827 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1826 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1825 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1824 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1823 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1822 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1821 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1820  
1819 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1818 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1817 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1816 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1815 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1814 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1813 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1812  
1811  
1810  
1809 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1808  
1807  
1806  
1805  
1804  
1803  
1802  
1801  
1800  

Login Form