logo sv

Almanackorna på 1700-talet

De almanackor som man använde i Finland var fram till år 1704 gjorda i Sverige och för det mesta enligt beräkningar som gällde Stockholms horisont. År 1705 utkom den första finskspråkiga almanackan, sammanställd av Laurentius Tammelin.

Uppgifter om övriga almanackor från 1700-talet finns på sidan Finlands svenskspråkiga almanackor 1623–1727.

 

1799   Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1798 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1797     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1796 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1795 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1794   Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1793 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1792 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1791 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1790 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1789 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1788 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1787 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1786 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1785 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1784 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1783 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1782 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1781 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1780 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1779 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1778 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1777 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1776 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1775 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1774 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1773 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1772 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1771 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1770 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1769 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1768 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1767 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1766 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1765 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1764 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1763 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1762 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1761 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1760 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1759 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1758 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1757 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1756 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1755 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1754 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1753 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1752 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1751 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1750 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1749 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1748 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1747 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1746 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1745 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1744 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1743 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1742 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1741 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1740 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1739 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1738 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1737 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1736 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1735 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1734 Pärm Förmörkelse     3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1733 Pärm   1   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1732 Pärm Förmörkelse   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1731 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1730 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1729 Pärm   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1728 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1727 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1726 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1725 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1724 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1723 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1722 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1721 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1720 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1719 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1718 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1717 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1716 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1715 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1714 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1713 Pärm   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1712 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1711 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1710 Pärm   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1709 Pärm   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1708 Pärm   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1707 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1706 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1705 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1704 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1703 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1702 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1701 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1700 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Login Form