logo sv

Almanackorna på 1600-talet

Almanackorna från 1600-talet har skannats in både av originalexemplaren och av mikrofilmer som finns i Helsingfors universitetsbibliotek. De bilder som skannats in av mikrofilm är svartvita och av sämre kvalitet än de som gjorts av originalalmanackorna. Originalexemplaren finns spridda i bl.a. Kungliga biblioteket i Stockholm och i universitetsbiblioteken i Uppsala och Helsingfors. De skannade mikrofilmsbilderna kommer i mån av möjlighet med tiden att ersättas med sidor skannade av originalalmanackor.

Av de almanackor som kom ut på 1600-talet känner man till de årgångar som tas upp i nedanstående tabell. Av almanackan för år 1618 finns bara prognosdelen bevarad, inte hela almanackan. Arkivet omfattar nu praktiskt taget alla almanackssidor från och med år 1645 (1649 och 1656–58 saknas). Eftersom Finland på den tiden var en del av det svenska riket, användes svenska almanackor då egna finländska inte var tillgängliga. Almanackorna är svenskspråkiga och tryckta i Stockholm. – En del årgångar finns i arkivet i två olika versioner.

Almanackan för år 1608 är skannad i sin helhet (64 sidor). Skanningen gjordes inför almanackans 400-årsjubileum år 2007. Almanackan publicerades av den Helsingforsfödde astronomen Sigfridus Aronus Forsius, och den är svenskspråkig. Almanackan har skannats från ett original i Kungliga biblioteket i Stockholm.

Almanackan för år 1608, fullständig, i html-format.
Almanackan för år 1608, fullständig, i pdf-format (5,8 Mb).

Övriga almanackor från 1600-talet finns på sidan Finlands svenskspråkiga almanackor 1623–1727.

 

1699 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1698 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1697 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1696 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1695 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1694 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1693 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1692 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1691 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1690 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1689 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1688 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1687 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1686 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1685 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1684 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1684 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1683 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1682 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1681 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1681 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1680 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1679 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1678 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1677 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1676 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1675 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1674 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1673 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1672 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1671  Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1671 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1670 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1669 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1668 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1667 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1666 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1665 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1665 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1664 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1663 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1662 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1661 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1660 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1659 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1655 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1654 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1653 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1652 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1651 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1650 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1648 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1647 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1646 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1645 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1624 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1623 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1622 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1621 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1619 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1618 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1617 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1615 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1614 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1613 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1610 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1609 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1608 Pärm Förmörkelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Login Form