logo sv

Arkisto

Yliopiston almanakat – Universitetets almanackor 1608–1999

I Almanacksbyråns arkiv finns inskannade kalendariedelar av gamla årgångar av Universitetsalmanackan, ända tillbaka till den äldsta almanacka som har getts ut i Finland (år 1608).

För varje årgång har vi skannat in omslaget, det första uppslaget, med uppgifter om bl.a. flaggdagar och förmörkelser, samt de tolv månadsuppslagen. Bildupplösningen är vald så att det ska gå att läsa texterna på bildskärmen utan att filerna tar alltför mycket minnesutrymme.

Utskrift av almanackorna för eget bruk är tillåten.

Helsingfors unversitet och almanackornas förläggare har upphovsrätten till de nyaste inskannade almanackorna. Om ni önskar publicera almanackssidor endera i tryck eller på nätet ska ni först ta kontakt med Almanacksbyrån. För publicering kan vi också leverera sidor som är skannade med högre upplösning (till priset 35 euro + moms per skannad sida).

Almanacksbyrån tackar dem som deltagit i arkivprojektet, dvs. J.J. Marjanen, Eva Isaksson och Karl Johan Donner samt Helsingfors universitets mikrofilmnings- och konserveringscentral (Helsingin yliopiston kirjaston mikrokuvaus- ja konservointilaitos), liksom Helsingfors universitetsbibliotek, Helsingfors universitets astronomiska institution och Kauko Marjanen som lånat ut gamla almanackor.

Om du vill veta mer om almanackan och dess utveckling ska du läsa den 16-sidiga bilagan till Universitetets almanacka 2005, Den finländska almanackan genom seklerna.

Login Form