logo sv

Arkisto

Finländska runstavar

Runstavar är trästavar med inristade kalendrar (s.k. evighetskalendrar, dvs. de kan användas för vilket år som helst). Runstavar användes i Finland under flera hundra år från början av 1200-talet. På 1700-talet förlorade de snabbt sin betydelse, eftersom människorna började hålla reda på tiden med hjälp av årliga tryckta almanackor.

I almanacksarkivet presenteras fyra olika finländska runstavar. Den äldsta är den äldsta bevarade runstaven använd i Finland, daterad 1566, och den yngsta är tillverkad 2012.

Vi tackar följande personer och instanser, som gjort det möjligt att runstavarna nu finns i almanacksarkivet: Anne Pöyhönen, Antti Metsänkylä, Arja Latvala-Oja, Museiverket och Bibliothèque Sainte-Geneviève (Paris).

Läs mer om runstavar i Anne Pöyhönens artikel Riimusauva – almanakan edeltäjä (pdf)

 

Login Form