logo sv

Arkisto

Rikssvenska almanackor 1198–1805

Helsingfors universitets almanacksbyrå har samlat namn ur de rikssvenska kalendrar och almanackor som getts ut från medeltiden fram till början av 1800-talet, dvs. från den tid när Finland var en del av Sverige. De namn som förekommer i kalendrarna och almanackorna har sammanställts till såväl kronologiska som alfabetiska listor. På listorna finns ca 1 700 olika namn eller namnformer. Dessutom har almanackorna listats i en egen förteckning.

Läs Heikki Ojas artikel om namnförteckningarna: Presentation av de rikssvenska kalendrara och namnlistorna (pdf).

En del av de källor som använts i artikeln finns också på Almanacksbyråns webbplats:

3. Eino Nivanka, Suomalaisen almanakan nimipäivät ja kiinteät juhlapäivät vuosina 1705–1955, i boken Suomen almanakan juhlakirja, Helsingin yliopisto och Weilin+Göös 1957

4. Eric Burman, En liten Berättelse om alle de Namnen som uti Almanachen stå, i Almanach 1721–1730, Stockholm 1720–1729

5. G.E. Klemming - G. Eneström, Sveriges kalendariska literatur, Norstedt 1878

 

Login Form