logo sv

Arkisto

Namnlistor i gamla kalendrar

Universitetets almanacksbyrå har sammanställt listor över namnen i de gamla kalendrar och almanackor som har utkommit i Finland. Själva kalendrarna och almanackorna finns inskannade på sina egna sidor i almanacksarkivet.

Läs Heikki Ojas artikel om namnlistorna: Namnlistor för de i Finland från 1200- till 1800-talet utgivna almanackorna och kalendrarna (pdf)


Namnen i de finskspråkiga almanackorna 1705–1955. Eino Nivankas förteckning i festskriften för den finska almanackan, Suomen almanakan juhlakirja (Helsingfors universitet och Weilin+Göös 1957). Suomen almanakan juhlakirja finns till salu i Nationalbibliotekets webbutik, till priset 11,30 euro + post- och faktureringskostnader. Man kan också köpa boken på Nationalbiblioteket, adress Unionsgatan 36, Helsingfors.

Namnen i Finlands svenskspråkiga almanackor 1810–2000. Marianne Blomqvists förteckning i boken Från Adam till My, red. Marianne Blomqvist (Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet 1999).

Namnlistorna i de handskrivna kalendrarna i Finland 1200–1488. Aarno Malins förteckning i boken Der Heiligenkalender Finnlands (Suomen kirkkohistoriallisen seuran julkaisuja 1925).

Förteckning över namnen i Åbo-missalet 1488. Matti Parvios Postscriptum i boken Missale Aboense 1488, faksimilutgåva (Societas Historiae Ecclesiasticae Fennica och WSOY 1988).

Marianne Blomqvist, Nationalbiblioteket och Finska kyrkohistoriska samfundet har gett tillåtelse till publicering av katalogerna.

Login Form