logo sv

Arkisto

Mäss- och psalmböckernas kalendrar 1619–1888

Almanacksbyrån fotograferade under åren 2009–2011 kalenderdelen i de gamla finländska mässböcker och psalmböcker som finns vid Nationalbiblioteket för att lägga ut dem i almanacksarkivet. För tillfället finns nedanstående kalendrar tillgängliga. I arkivet fanns sedan tidigare kalendern i den äldsta tryckta boken för Finland, Missale Aboense (1488), mässbok för Åbo stift, samt den äldsta finskspråkiga kalendern, från Mikael Agricolas bönbok (1544).

Vi tackar Nationalbibliotekets personal för vänligt bistånd. Bilderna togs av Asko Palviainen från Almanacksbyrån och bilderna gjordes till pdf-filer av Olli Oja.

1619 Tabulae XII, Henricus Martini [Kemner], 1619
1621 Soomenkielinen Wirsikiria, tehty M. Jacobilda Soomalaiselda, 1621
1646 Manuale Finnonicum, toim. Jonas Raumannus, 1646
1652

Manuale Finnonicum, toim. Ignatius Meurer, 1652

En kalenderdel med samma innehåll fanns också i upplagor som kom ut åren 1653–1684.

1668

Johannes Gezelius, Suomenkielinen Wirsi ja Ewangeliumi kiria, 1668

En kalenderdel med samma innehåll fanns också i upplagor som publicerades åren 1674–1712.

1673 Then Swenska Psalm Booken, 1673
1685 Suomalainen Manuale ja Yxi täydellinen parattu Psalmi Kirja, 1685
1693 Uusi Suomalainen Manuale ... Sisälläns pitäwä Täydellisen Wirsi-Kirjan, 1693
1733 Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja 1733
1763 Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja 1763
1792 Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja 1792
1813 Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja 1813
1828 Wirsi-Kirja 1828
1861 Suomalainen Wirsi- ja Ewankeliumi-Kirja 1861
1888 Suomalainen Wirsi- ja Ewankeliumi-Kirja 1888


Den finskspråkiga psalmboken kom på 1700- och 1800-talen ut i otaliga upplagor. De flesta av dem hade en kalenderdel som liknar dem som ges i tabellen. Av de svenska psalmböckerna är det bara den som utkom 1673 som innehöll en kalenderdel (se tabellen). Efter år 1888 innehöll psalmböckerna inte längre kalendrar.

De historiska anteckningar som fanns i kalenderdelen i psalmböckerna sammanställdes i början av 1900-talet till en bok. Den finns inskannad i almanacksarkivet: Ad. Neovius, Suomalainen Ajantieto-kokoelma, Suomal. kirjall. seuran kirjapainon osakeyhtiö 1911.

Login Form