logo sv

Missale Aboense 1488

Konsten att trycka böcker uppfanns av Gutenberg i Tyskland på 1400-talet. Det var också i tyska tryckerier som den första finländska mässboken Missale Aboense (Åbo mässbok) gjordes 1488. I början av boken fanns en tretton sidor lång kalendariedel.

Den första sidan angav månens gång i djurkretsen, och efter den följde en kalender för varje månad. Mässbokens kalender hade inte tryckts för något bestämt år, och därför måste man för att få reda på t.ex. veckodagar eller månens faser känna till de kalendariska talen (t.ex. söndagsbokstaven och gyllentalet). Missale Aboense var skriven på latin.

De sidor från mässboken som finns i almanacksarkivet har avbildats från den andra faksimilutgåvan, som utkom 1988. Den är redigerad av Martti Parvio och utgavs av Finska kyrkohistoriska samfundet. Faksimilutgåvans förläggare är WSOY.

Jämsides med de restaurerade sidorna från faksimilutgåvan visas prov på två originalsidor från Missale Aboense. Verket tillhör Jyväskylä universitetsbiblioteks samlingar. Sidorna har fotograferats av Matti Salmi. 

Se också presentationen Missale Aboense verkossa.

Login Form