logo sv

Arkisto

Kalendern i Agricolas bönbok 1544

På 1500-talet utkom den första finskspråkiga kalendern. Den gavs ut av Michael Agricola i hans bönbok år 1544.

I bönboken fanns förutom de tolv kalendermånaderna samtida information av olika slag. Insprängd bland kalendarieuppgifterna fanns en mängd uppgifter om astrologisk och medeltida medicinsk kunskap (bl.a. gynnsamma tider för åderlåtning). I almanacksarkivet finns endast bönbokens första sidor, de tolv kalendarieuppslagen och ett uppslag med de kalendariska talen inskannade.

Sidorna i Agricolas bönbok har skannats in från en restaurerad faksimilutgåva av bönboken som publicerades1987. Utgåvan gjordes av Forskningscentralen (nuvarande Institutet) för de inhemska spraken i samarbete med WSOY.

De kalendariska talen 1531—1555

Login Form