logo sv

Arkisto

Handskriven kalender från 1340–60-talet

Innan boktryckarkonsten uppfanns på 1400-talet producerades och kopierades alla böcker för hand. Det finns ett par hundra handskrivna kalendarieblad för vårt land från 1100–1500-talen bevarade. Som exempel visas här en kalendersida från 1340–60-talet. Det är ett pergamentblad från en helgonkalender som har använts i dominikanerklostret i Åbo. Den handskrivna sidan finns i Helsingfors universitetsbibliotek och har skannats inom ramen för Muistiprojektet. 

Juni 1340–60

Länken leder till Helsingfors universitetsbiblioteks sidor.

Login Form