logo sv

Arkisto

Finlands svenskspråkiga almanackor 1623–1727

Finland var fram till 1809 en del av Sverige. I Finland användes på den tiden vid sidan om de finländska almanackorna också svenska. Dessa var oftast tryckta i Stockholm. De var gjorda för hela det dåvarande svenska riket men de uppgifter som gavs var beräknade för Stockholms horisont.

En del av 1600- och 1700-talets almanackor var dock beräknade för Åbo horisont och gjorda för finländska behov. Utgåvorna var likväl svenskspråkiga. 

1. 1600-talets almanackor

Av de 1600-talsalmanackor som finns inskannade i almanacksarkivet är följande beräknade för Åbo horisont. Efter årtalet ges namnet på den som har gjort beräkningarna, i regel en professor i matematik vid Kungliga Akademin i Åbo.

1623 Forsius
1650 Kexlerus
1654 Thuronius
1665 Thuronius (den övre av almanackorna från 1665)
1671 Flachsenius (den övre av almanackorna från 1671)
1681 Paulinus (den övre av almanackorna från 1681)
1684 Voigt (den övre av almanackorna från 1684)


Förutom dessa gjordes också almanackorna nedan i Åbo. Originalen finns i bibliotek i Stockholm eller Uppsala; Helsingfors universitet har endast svartvita kopior. Kvaliteten på dem är klart sämre än på de inskannade almanackorna men eftersom de är unika har vi likväl valt att låta dem synas i vårt arkiv. Av var och en av almanackorna har vi gjort pdf-dokument av pärmild, det första uppslaget och de 12 kalenderuppslagen.

1660 Thuronius 1660 
1663 Flachsenius 1663
1664 Thuronius 1664
1666 Kexlerus den yngre 1666
(gjord i Åbo, men beräknad för Stockholms horisont)
1672 Flachsenius 1672
1674 Flachsenius 1674
1676 Ringius 1676
1678 Kexlerus den yngre 1678

2. 1700-talets almanackor

I början av 1700-talet gavs två svenskspråkiga almanackor ut för Finland:

1700 Tammelin 1700
1701 Tammelin 1701


Ryssarnas anfall mot Finland under stora ofreden störde utgivningen av almanackan och under flera år i början av 1700-talet kom den inte ut alls. De finländska almanacksmakarna flyttade till Stockholm och de finlandssvenska almanackorna för Åbo horisont (eller för den 61 breddgraden) gjordes därför i Sverige. Från åren 1712–1727 är det endast följande almanackor som har bevarats. Tammelins almanackor finns på sidan Almanackorna på 1700-talet, medan Hasselboms almanacka finns i pdf-format här under. Hasselboms almanacka är dock inte komplett utan en del sidor saknas.

1712 Tammelin
1717 Tammelin
1718 Tammelin
1719 Tammelin
1720 Tammelin
1721 Tammelin
1722 Tammelin
1723 Tammelin
1724 Tammelin
1725 Tammelin
1727 Hasselbom 1727

Login Form