Åland firar 100 år av självstyre

I år är det 100-årsjubileum av Ålands självstyrelse. Firandet började den 9 juni 2021, och sedan dess har mångsidiga evenemang och tillställningar ordnats, bl.a. kulturevenemang. Jubileumsåret kulminerar den 9 juni 2022 vid lagtingets 100-årsjubileum. Inrikesministeriet rekommenderar allmän flaggning på Ålands självstyredag i hela Finland. Särskilt på Åland hissas landskapets egna blå-gul-röda flagga i topp.

I den finlandssvenska kalendern har Åland tre officiella flaggdagar, vilka föreskrivs i landskapslagen:

  • Minnesdagen för Ålands demilitarisering och neutralisering, 30 mars.
  • Ålands flaggas dag, sista söndagen i april.
  • Ålands självstyrelsedag, 9 juni.

Ett frimärke utgivet för att fira 100 år av Ålands självstyrelse. Illustrationen berättar om vägen till självstyrelse. Frimärket är designat av konstnären Jonas Wilén. Foto: Ålands Post.

Skärgårdslandskapets egensinniga invånare

På Åland bor drygt 30 000 människor, och området består av 6 700 öar. Befolkningen bosätter 60 öar, och mer än 40 procent av Ålands befolkning bor i dess enda stad, Mariehamn.

Ålänningar anser sig vara envisa, ha egen vilja men också bra humor. Att bo i skärgården kräver uthållighet och målmedvetenhet. Öbor kännetecknas för sin goda förmåga att leva i olika skärgårdsförhållanden. Människor med skärgårdsmentalitet förstår andra öbor runt om i världen, oavsett om de bor på Åland, Nauruöarna eller Tahiti. Jubileumsårets slogan ”100 år av egensinne”, signalerar att en viss envishet har hjälpt till att förverkliga Ålands självstyrelse.

Jubileumsårets slogan är 100 år av egensinne. Foto: Visit Åland / Rebecka Eriksson.

Sjöfart, potatischips och äpplen

Ålands kultur färgas av sjöfarten som spelar en viktig roll i regionens näringsliv. Sjöfarten är nära kopplad till service- och turistnäringen. Handel, bankverksamhet, jordbruk och livsmedelsproduktion är andra näringar i landskapet.

På grund av terrängen är det utmanande att bedriva traditionell odling i skärgården, och därför är odling av äpplen och sparris populärt. Taffelpotatischipsen är bekanta för många, men visste du att Finlands första chipsfabrik ligger på Åland? Taffel ägs numera av norrmännen, men fortfarande såväl odlas potatisen som blir till chips på Åland.

Mellan maj och augusti är Åland den soligaste platsen i Norden. På grund av det milda klimatet är Åland ett lämpligt turistmål året runt. Området är relativt litet, vilket gör det lätt att förflytta sig från en plats till en annan med bil, cykel och färja. För en lanskapsturist som njuter av skärgårdslivet, älskar kultur, teater och musik och är intresserad av folklore och matkultur finns det mycket att göra och se på Åland. (visitaland.com)

Sjöfarten är livsviktig i skärgården. Foto: Visit Åland / Tiina Tahvanainen.

Ålands särskilda status

Åland är en autonom, demilitariserad och svenskspråkig del av Finland. Liksom Finland tillhörde Åland en gång kungariket Sverige. År 1809 blev Åland en del av Storfurstendömet Finland, då Sverige var tvunget att avstå från Finland och Åland till det Ryska kejsardömet.

När Finland blev självständigt 1917 beslöt Ålands representanter att kräva en återförening av landskapet Åland med Sverige. Finland accepterade dock inte denna begäran. På grund av dessa meningsskiljaktigheter remitterades ärendet till Nationernas Förbund i Genève. 1921 gav Nationernas Förbund Finland suveränitet över Åland. Lagen för Ålands självstyrelse togs i bruk den 9 juni 1922. Finland garanterar självstyret på Åland, den svenskspråkiga kulturen, det svenska språket och de lokala sederna. Åland har demilitariserat status, vilket innebär att militär närvaro i området inte är tillåten och öarna får inte befästas. I konfliktsituationer skall Åland hållas utanför krigshot på grund av regionens neutrala ställning.

Utflykter till fyrarna på Åland är är populära. På bilden ses Sälskärs fyr. Foto: Visit Åland / Tiina Tahvanainen.

Information, evenemang och prestigefyllda gäster

I juni, vid höjdpunkten av jubileumsåret, ordnas flera evenemang på Åland och även i fastlandsfinland. Under året har insatser gjorts för att öka kännedomen om Ålands självstyrelse, jublieumsåret och betydelsen av demilitariseringen. Information har spridits både i Finland och runt om i världen, genom seminarier anordnade av både företag och offentliga aktörer. Information om ämnet har också spridits via de finska ambassaderna.

I mars 2022 firades Ålandsveckan i skolorna runtom i Finland. Olika aktörer hade utarbetat material till skollärare om t.ex. Ålands historia, kultur och näringsliv.

Sveriges kung Karl XVI och drottning Silvia besöker Åland för första gången officiellt för att delta i 100-årsjubileet. Ålänningarna hoppas att även president Sauli Niinistö och statsminister Sanna Marin kan närvara vid festen. Talesmännen för de nordiska parlamenten är också inbjudna.

Ett tvåspråkigt, offentligt, för alla öppet evenemang Åland 100 fika, ordnas på Helsingfors Senatstorg för att fira Ålands självstyrelse den 9 juni 2022 kl 14-17. I programmet ingår musik, samtal och Ålandspannkaka.

I andan av Ålands bemärkelsedag utmanas alla finländare att delta i miljöaktiviteter för att städa skräp på stränder och i naturen, speciellt vid Östersjön. Clean up Åland 100 -strand städningstalkot kommer att äga rum den 6–12 juni 2022 och kulminerar på FN:s Världshavsdagen den 8 juni och Ålands självstyrelsedag den 9 juni. Dela gärna bilder och utmana andra på sociala medier att delta i evenemanget med hashtaggen #cleanupaland100.

Christine Stukaloff

Skribenten är projektledare för Universitetets almanacksbyrå och ekon.mag.

Sivustoamme päivitetään

Sivustoamme päivitetään 24.05. - 25.05.2024 klo 16 alkaen. Päivityksen aikana sivustolla voi esiintyä käyttökatkoja ja sisällön väliaikaisia puutteita. Kiitos kärsivällisyydestä!

This will close in 0 seconds