logo sv

Yliopiston almanakkatoimisto | Universitetets almanacksbyrå | University Almanac Office

I dag är det: 8.12.2021

Sibeliusdagen, den finländska musikens dag (flaggdag)

Vi firar:
Angela, Angelika, Angelina (svenska)
Kyllikki, Kylli (finska)
Tapio, Kirilä, Kiril (ortodoxa)
Mávdná, Mávnnel (samiska)

Kalendern 2021 >>

Login Form