logo

Historia

Suomessa oli vuoteen 1995 asti voimassa almanakkaerioikeus, jonka mukaan Helsingin yliopistolla oli yksinoikeus julkaista tai tuoda maahan suomalaisia tai suomenruotsalaisia kalentereita. Käytännössä yliopisto oli vuokrannut erioikeuden kaupallisille kustantajille, lähes sadan vuoden ajan Weilin+Göösille ja vuodesta 1989 WSOY:lle. 1990-luvun alussa WSOY ja Weilin+Göös perustivat yhteisen kalenteriyhtiön, Ajasto Oy:n.

Kun Suomi liittyi Euroopan Unioniin vuonna 1995, erioikeus poistui. Helsingin yliopistolla säilyi kuitenkin tekijänoikeus suomalaiseen ja suomenruotsalaiseen nimipäiväluetteloon. Laki erioikeuden poistumisesta annettiin syksyllä 1994, ja 16.12.1994 yliopisto piti tiedotustilaisuuden oman almanakkatoimiston perustamisesta. Tätä päivää voidaan pitää Yliopiston almanakkatoimiston perustamispäivänä.

Almanakkatoimiston tehtäväksi tuli vastata yliopiston kalenteritiedotuksesta ja almanakkaliiketoiminnasta. Almanakkapäälliköksi valittiin tähtitieteilijä, filosofian tohtori Heikki Oja. Nykyään Almanakkatoimistossa on kolme kokopäiväistä työntekijää.

Almanakkatoimisto toimi aluksi Helsingin yliopiston tähtitieteen laitoksella, mutta liiketoiminnallisena yksikkönä se oli Helsingin yliopiston Kehityspalvelut Oy:n alainen. Tämän yhtiön toimitusjohtajina ovat toimineet Heikki Lampi, Sami Uoti ja Jorma Hänninen. Vuonna 2012 toimitusjohtajaksi valittiin Minna Saarelma-Paukkala, jonka vastuulle tulivat myös almanakkapäällikön aiemmat tehtävät.

Vuonna 2013 Helsingin yliopiston Kehityspalvelut Oy:n nimi muutettiin Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut Oy:ksi, koska yhtiön muu kuin kalentereihin liittyvä liiketoiminta oli päättynyt.

Almanakkatoimisto on alusta lähtien myynyt kalenterien kustantajille nimipäivien julkaisuoikeuksia sekä erilaisia kalenteritietoja. Varsin pian alettiin suunnitella myös valmiita kalenteripohjia asiakkaiden tarpeisiin. Etenkin kuvakalenteripohjilla on ollut runsaasti kysyntää.

Yliopiston almanakan julkaiseminen, suomeksi ja ruotsiksi, on kuulunut Almanakkatoimiston perustehtäviin. Vuonna 1996 sen rinnalle kehitettiin Yliopiston nimipäiväalmanakka.

Almanakkatoimiston liikevaihto on vuosina 1995–2013 kasvanut vajaasta 200 000 eurosta noin miljoonaan euroon. Toimiston asiakkaita ovat niin varsinaiset kalenterikustantajat kuin muut kustannusyhtiöt sekä erilaiset yritykset, yhdistykset, oppilaitokset, jne. Nykyään Suomessa julkaistaan vuosittain noin 14 miljoonaa kalenteria.

 

Login Form