logo sv

Blogi

Almanakkatoimiston blogissa ilmestyy puheenvuoroja kalenterimaailman kysymyksistä. Käsittelyyn pääsevät mm. nimipäiviin, kalenterin juhla- ja merkkipäiviin ja liputukseen liittyvät asiat sekä almanakan kannalta olennaiset tähtitaivaan ilmiöt. Blogia kirjoittavat Almanakkatoimiston työntekijät ja muut kalenterimaailman asiantuntijat – aika ajoin myös ruotsiksi.

I Almanacksbyråns blogg diskuteras frågor som på olika sätt tangerar kalendervärlden. Ämnen som tas upp är bl.a. namnsdagar, kalenderns fest- och flaggdagar, frågor som rör flaggning och fenomen på stjärnhimlen som är viktiga för almanackan. De som bloggar är de som arbetar vid Almanacksbyrån samt andra experter på kalenderfrågor. En del blogginlägg skrivs på svenska.

Ystävänpäivä on rakastavaisten ja ystävyyden päivä

Helmikuun 14. päivänä on suomalaisissa kalentereissa merkintä ”ystävänpäivä”. Englanninkielisessä maailmassa päivä tunnetaan nimellä St. Valentine’s Day tai pelkkä Valentine.

Pyhä Valentinus oli 200-luvulla elänyt Rooman piispa, jonka kerrotaan kastaneen ja vihkineen kristittyjä avioliittoon salaa. Niinpä hänestä tulikin rakastavaisten ja avioliiton suojeluspyhimys. Legendan mukaan pyhä Valentinus koki marttyyrikuoleman 14. helmikuuta 269. Valentinuksesta on säilynyt hyvin vähän tietoa, joten on epäilty, että legendaan viittaavia henkilöitä on mahdollisesti ollut useampia kuin yksi.

Lue lisää >>

Apostoli Johanneksen päivä ja muut harvinaiset pyhät

Kun vertaa vuosien 2020 ja 2021 almanakkoja keskenään, voi huomata, että vuoden 2020 kalenterissa olleet Pyhän Henrikin muistopäivä (19.1.) ja apostoli Johanneksen päivä (27.12.) eivät ole vuoden 2021 kalenterissa. Tämä aiheuttaa välillä hämminkiä kalenterin käyttäjien keskuudessa. Kolmas erikoinen merkkipäivä on viattomien lasten päivä, joka on välillä pyhä ja välillä ei.

Lue lisää >>

Miksi kalenterissa on viikko 53?

Kun katsoo kalenterissa vuoden 2020 viimeistä viikkoa, on siellä jotain erikoista. Vuoden viimeinen viikko ei olekaan numeroltaan 52 vaan 53. Tämän takia Yliopiston almanakkatoimistoon on tullut useita puheluita, joissa on ihmetelty asiaa. Tässä blogissa käsitellään aluksi viikkoa ja viikkojen numerointia yleensä. Sitten tarkastellaan viikkoa 53: koska ja kuinka usein sellainen on. Lopuksi pohditaan sitä, voisiko kalenterissa olla viikko 54. 

Lue lisää >>

Lapsen oikeuksien päivä on kaikkien lasten merkkipäivä

Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20.11. Päivä on ollut suomalaisessa kalenterissa vuodesta 2002, ja sen päivämäärä tulee YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen hyväksymisestä 20.11.1989. Sopimuksessa lapsella tarkoitetaan jokaista alle 18-vuotiasta henkilöä. Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus.

Lue lisää >>

Liput liehuvat Miina Sillanpään päivänä 1. lokakuuta

Sisäministeriö on vuodesta 2016 lähtien – eli nyt jo viidennen kerran – määrännyt valtion virastot ja laitokset liputtamaan 1. lokakuuta, ja koko maassa suositellaan tuolloin myös yleistä liputusta. Kyseinen päivä on Miina Sillanpään päivä, kansalaisvaikuttamisen päivä. Sen tarkoituksena on muistaa Miina Sillanpään elämäntyötä ja nostaa esille kansalaisvaikuttamisen merkitys yhteiskunnassa. Kalentereihin tätä päivää ei kuitenkaan ole vielä merkitty.

Lue lisää >>

Puškinin päivä, tiedon päivä ja muut venäläisen kalenterin merkkipäivät

Venäjällä nykyään käytössä olevassa kalenterissa on lukuisia erilaisia juhla- ja muistopäiviä. Ne jaetaan yleensä neljään ryhmään: valtiolliset juhlapäivät, kirkolliset juhlat, muistopäivät ja eri ammattikuntien juhlapäivät.

Lue lisää >>

Kalenterista löytyy myös miestennimien viikko

Suomalaisessa kalenterissa on tunnetusti perinteinen naistenviikko 18.–24. heinäkuuta, jolloin seitsemällä peräkkäisellä päivällä on ainoastaan naisten nimipäiviä. Ensimmäisenä nimipäiväänsä viettää Riikka 18.7., ja viikon lopuksi on Tiinan, Kirsin, Kirstin, Kristan, Kristiinan, Kiian ja Tinjan päivä 24.7. Mutta löytyykö kalenteristamme vastaavanlainen viikko miehillekin?

Lue lisää >>

Erkki, Kalle ja Ulla – Ruotsin hallitsijat suomalaisessa almanakassa

Suomalaisessa nimipäiväkalenterissa on useita hallitsijoilta saatuja nimiä. Vanhimmat niistä ovat peräisin Raamatusta, jopa tuhansien vuosien takaa. Esimerkiksi nimien Taavi, Taavetti ja Daavid (30.12.), Salomo ja Salomon (8.6.) sekä Sauli ja Saul (27.3.) taustalla ovat Israelin kuninkaat Daavid, Salomo ja Saul. Nimet Aku, Aukusti ja August (7.1.) viittaavat taas jouluevankeliumistakin tuttuun Rooman keisari Augustukseen.

Lue lisää >>

Ortodoksisista nimipäivistä ja Synaksarion-teossarjasta

Almanakkatoimistoon tulee välillä kyselyjä ortodoksisista nimipäivistä. Erityisesti ihmetellään sitä, miksi sama nimi voi esiintyä nimilistassa monta kertaa. Esimerkiksi suomalaisessa nimipäiväkalenterissa Johannes-nimi esiintyy vain kerran (24.6.), mutta ortodoksisessa nimilistassa se esiintyy 36 kertaa. Välillä soittajat ovat pohtineet sitä, miten ”kahvi ja pulla riittää”, kun nimipäiviä on niin useasti. Ortodoksinen nimipäiväkalenteri on luonteeltaan erilainen kuin suomalainen tai suomenruotsalainen nimipäiväkalenteri. Tarkastellaan seuraavaksi tarkemmin ortodoksista kalenteria.

Lue lisää >>

Almanakka kansaa sivistämässä

“Ei liene kuitenkaan yhtään kirjaa, joka leviäisi laajemmalle, kuin almanakka. Harwa se koti ollee, jonne ei se pääse, ja harwaa kirjaa niin usein tarkastellaan kuin sitä. Sentähden on siinä olewilla kirjoituksilla, jos millään, waikutusta, eikä ole suinkaan wähäpätöinen asia, mitä siihen painetaan niin monen nähtäwäksi. Almanakan tekijät näkywät sitä ymmärtäwänki, sillä säännöllisesti on siinä joka wuosi opettawaisia kirjoituksia, jotka epäilemättä owat paljonkin hywää aikaansaaneet suuressa lukijapiirissään.”
Väinämöinen 1.3.1900

Lue lisää >>

Login Form