logo

Nimipäivät | Namsdagar | Name days

Suomenruotsalaiset nimipäivät

Vuodesta 1929 Helsingin yliopisto on laatinut erilliset nimipäiväkalenterit suomenkielisille ja ruotsinkielisille väestöryhmille. Vuoden 1929 jälkeen suomenruotsalainen nimipäiväkalenteri on uudistettu kymmenen kertaa: vuosille 1950, 1964, 1973, 1989, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 ja 2020. Uudistustyö on tapahtunut pitkälti samoin periaattein kuin suomalaisen nimipäiväkalenterinkin uudistaminen. Keskeinen kalenterinimien valintaperuste on ollut nimien yleisyys. Suomenruotsalaisen väestön nimenantoa seurataan tarkasti Väestörekisterikeskuksen tilastojen perusteella.

Suomenruotsalaisen nimipäiväkalenterin uudistuksista vastasi 1980-luvulta vuoteen 2015 asti professori emerita Marianne Blomqvist. Nykyään suomenruotsalaista nimipäiväkalenteria toimittaa FT Leila Mattfolk.

Suomalaista ja suomenruotsalaista nimipäiväalmanakkaa on toimitettu niin, että niiden muodostama kokonaisuus palvelisi mahdollisimman hyvin koko väestöä. Jos jotain nimeä ei löydy suomalaisesta kalenterista, sen nimipäivää voi hyvin viettää suomenruotsalaisen kalenterin mukaan – ja päinvastoin.

Lisätietoa:

Marianne Blomqvist, Dagens namn. Schildts Förlags AB 2002.

Marianne Blomqvist, Vad heter finlandssvenskarna? Svenska folkskolans vänner 2006.

 

Login Form